Lietuvos Respublikos Seimas

S. Dmitrijevo kelionės į Rusijos Federaciją 2002 10 11-13 d. ataskaita

Š.m. spalio 11 d. – spalio 13 d. Kaliningrade (Rusijos Federacija) įvyko Tarptautinio laidavimo komiteto organizuojamas forumas “Nevyriausybinių organizacijų Europos forumas: Kaliningradas ir bendradarbiavimo perspektyvos tarp Rusijos ir Europos Sąjungos Baltijos regiono”. Konferencijos tikslas – apsikeisti informacija, pasidalinti patirtimi ir pritaikyti ją praktiškai tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo sferoje, aptarti nevyriausybinių organizacijų ir pilietinių susivienijimų bendradarbiavimo perspektyvas.

Renginyje aktyviai dalyvavo atstovai iš kompetentingų nevyriausybinių organizacijų, visuomeninių organizacijų iš Rusijos ir Europos Sąjungos šalių. Dalyvavimo Konferencijoje tikslas – apsvarstyti konkrečių investicinių projektų Kaliningrado srityje galimybes, Kaliningrado tranzito klausimus, spręsti Rusijos piliečių judėjimo, Rusijos ir Europos šalių teisėtvarkos organų bendradarbiavimo problemas.

Įvairių Konferencijos pranešėjų buvo atkreiptas dėmesys į skirtingus klausimus: humanitarinį- kultūrinį, pilietinį, šių dienų informacinių technologijų vystymosi laikotarpyje. Sukauptos ir išdėstytos skirtingose valstybėse aktualiausios šiuo klausimu problemos.

Seimo narys

Sergejus Dmitrijevas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 24.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   RUSIJA

LR Seimas