Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. spalio 23 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos ir Kuveito Valstybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikavimo" projektas IXP-1945.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

 

2.SVARSTYTA:

Įmonių bankroto įstatymo 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 26, 29, 32, 35, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo ketvirtuoju (1) skirsniu ir 13(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-1911.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

 

3.SVARSTYTA:

Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5, 6, 7, 13, 17, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1912.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: S.Burbienė.

 

4.SVARSTYTA:

Gamtinių dujų įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1548.

NUSPRĘSTA (“už” balsavo 8, "susilaikė" - 1 komiteto narys):

1. Grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Vyriausybės nuomonę ir Teisės departamento išvadas.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

5.SVARSTYTA:

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 36 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1792.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

6.SVARSTYTA:

Dėl Liberalų frakcijos pareiškimo "Dėl smulkiųjų vežėjų žlugdymo"

NUSPRĘSTA:

1. Konstatuoti, kad nors Muitinės departamento direktoriaus 2002 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 639 buvo pakoreguoti papildomi reikalavimai asmenims, norintiems tapti TIR sistemos nariais, atsisakyta reikalavimo, kad vežėjai, norintys gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, turi turėti nuosavybės teise arba banko įsteigtai lizingo kompanijai priklausančias 5 transporto priemones, tačiau reikalavimuose pateikta nauja nuostata - vežėjų įmonė turi įvykdyti 100 TIR gabenimų per metus. 2001 metais apie 600 įmonių įvykdė mažiau nei 100 TIR gabenimų. Prognozuojama, kad 2002 metais apie 500 įmonių įvykdys mažiau nei 100 TIR gabenimų ir tokiu būdu neatitiks Muitinės departamento nustatytų papildomų reikalavimų asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą. Įmonės, neįvykdžiusios Muitinės departamento direktoriaus įsakyme nustatytų reikalavimų iki 2003 m. rugpjūčio 1 d., nebus įtrauktos į vežėjų sąrašą ir todėl jos negalės naudotis TIR knygelėmis, o tai gali iškreipti konkurencinę aplinką tarp Lietuvos vežėjų ir turėti neigiamų socialinių bei ekonominių pasekmių.

2. Pasiūlyti LR Vyriausybei:

- sudaryti iniciatyvinę darbo grupę iš Vyriausybės institucijų, kitų suinteresuotų institucijų bei Seimo Ekonomikos komiteto narių (R.Valčiukas, R.Vaštakas, B.Vėsaitė) ir visuomeninių asociacijų atstovų parengti vieningus reikalavimus visiems TIR garantinės sistemos nariams, kurie skatintų tarptautinio krovinių vežiojimo verslo plėtrą nepriklausomai nuo įmonės dydžio (t. y. ir turintiems bent vieną TIR konvencijos reikalavimus atitinkančią transporto priemonę).

3. Pasiūlyti LR Finansų ministerijai:

- sustabdyti Muitinės departamento direktoriaus 2002 m. spalio 7 d. įsakymo Nr.639 "Dėl reikalavimų asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, ir dokumentų pateikimo TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo komitetui ir jų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo galiojimą, iki darbo grupė parengs vieningus reikalavimus ūkio subjektams šios problemos sprendimui.

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Ūkininko įstatymo projekto IXP-1950 svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti K.D.Prunskienę, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šimkų.

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Nacionaliniam saugumui strategiškai svarbių įmonių valdymo įstatymo projekto IXP-1921 svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, E.Maldeikį, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę.

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Reklamos įstatymo 1, 2, 5, 6, 19, 21, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei papildymo Įstatymo priedu įstatymo projekto IXP-2000 ES svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, A.Vazbį ir komiteto patarėją D.Šimkų.

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. lapkričio 4 dienos.

 

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įmonių bankroto įstatymo 10, 11, 13, 19 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1969 svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę.

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. lapkričio 4 dienos.

 

11.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-10-28) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-10-28) darbotvarkę.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 24.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas