Lietuvos Respublikos Seimas

Spalio 23 d. posėdyje

 

Toliau buvo nagrinėjamas Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir Komitete gauti siūlymai bei pastabos.

Komitetas šiame posėdyje svarstė gautus valstybės institucijų, suinteresuotų asmenų ir Seimo narių pateiktus siūlymus ir pastabas dėl 2002 m. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto. Posėdyje dalyvavo Švietimo ir mokslo, Finansų ministerijų specialistai, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento direktorius, visuomeninių organizacijų atstovai. Kitame Komiteto posėdyje svarstymas bus tęsiamas.

Toliau svarstytas klausimas dėl Signatarų namų. Kultūros ministrė Roma Dovydėnienė informavo, kad 2002-10-17 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad panaikinti skundžiamą sprendimą nėra įstatymu nustatytų pagrindų. Edvardas Kaniava supažindino Komitetą su Komiteto sudarytos darbo grupės išvadomis. Darbo grupė siūlo:

1. Pritarti Lietuvos nepriklausomybės Signatarų namų reorganizavimui.

2. Siūlyti Kultūros ministerijai atlikti visapusišką Lietuvos nepriklausomybės Signatarų namų auditą.

3. Siūlyti Kultūros ministerijai papildyti Lietuvos nacionalinio muziejaus statutą, atsižvelgiant į Lietuvos nepriklausomybės Signatarų namų ypatybes.

4. Siūlyti Kultūros ministerijai patobulinti Lietuvos nepriklausomybės Signatarų namų nuostatus, tiksliai reglamentuoti Signatarų namų valdymą.

5. Išplėsti Lietuvos nepriklausomybės Signatarų namų Tarybos funkcijas.

Komitetas nusprendė bendru sutarimu pritarti darbo grupės siūlymams.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 23.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas