Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS DĖL IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS SAUGOS

2002 m. spalio 21 d.

Vilnius

2002 m. rugsėjo 23 d. įvyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narių išvyka, kurioje buvo svarstomi Ignalinos atominės elektrinės saugos užtikrinimo klausimai. Komiteto narių išvykoje dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, komiteto nariai: N.Medvedev, G.Purvaneckienė; NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas V.Bacevičius, padėjėja A.Šatkauskaitė; Ūkio ministerijos sekretorius A.Dainius, Krašto apsaugos ministerijos sekretorius P.Malakauskas, Karinių oro pajėgų štabo viršininkas plk.ltn. J.Marcinkus, Civilinės saugos departamento prie KAM direktorius A.Paulikas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos ir lygių galimybių skyriaus vedėjo pavaduotojas A.Pimpė, Lietuvos viešosios policijos biuro vyriausiasis komisaras, policijos generalinio komisaro pavaduotojas V.Navickas, VSD generalinis direktorius M.Laurinkus, VSD generalinio direktoriaus pavaduotojai A.Pocius, VSD valdybos viršininkas A.Pautienis, VSD skyriaus viršininkas V.Pociūnas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Štabo viršininkas, Tarnybos vado pavaduotojas V.Zabarauskas, VATESI viršininkas S.Kutas, Prezidento patarėjo pavaduotojas gynybos klausimams D.Kalibatas.

Komitetas, įvertinęs turimą informaciją bei išklausęs komiteto narių ir suinteresuotų institucijų atstovų pasisakymų, konstatuoja:

Sprendžiant kovos su terorizmu problemas bei užtikrinant saugumą strateginiuose objektuose, imtasi būtinų priemonių gerinant Ignalinos atominės elektrinės radiacinę ir fizinę saugą, pastaruoju metu daug dėmesio buvo skiriama technologiniam IAE saugumui sustiprinti, užtikrinta IAE oro gynyba. Tačiau artėjant IAE I-ojo bloko veiklos nutraukimui, o taip pat ir II-ojo bloko sustabdymui, iškyla nauji (socialiniai/vidiniai) elektrinės saugumo užtikrinimą įtakojantys faktoriai.

Komitetas taip pat pastebi, kad galiojantys teisės aktai aiškiai neapibrėžia už IAE fizinę saugą atsakingų institucijų įgaliojimų ir pareigūnų teisių, taip pat IAE projektinės grėsmės, nenumatomi visi galimų grėsmių scenarijai, todėl nepakankamai kryptingai parenkamos fizinės saugos tobulinimo priemonės.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Ūkio ministerijai:

Išnagrinėti klausimą dėl būtinų Branduolinės energijos įstatymo pataisų, leisiančių gerinti branduolinės energetikos objektų saugos organizavimą.

Tobulinti IAE fizinės saugos nuostatus, tame tarpe atkreipiant dėmesį į tarnybų, užtikrinančių IAE fizinę saugą, įgaliojimus (kompetenciją) ir jų tarpusavio sąveiką.

Kartu su Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijomis, Valstybės saugumo departamentu ir kitomis institucijomis apsvarstyti tikslingumą parengti strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionalinio saugumo užtikrinimui svarbių įmonių (ir kitų objektų) apsaugos įstatymo projektą.

Valstybės įmonei “Ignalinos atominė elektrinė”:

Iki 2003 m. kovo 1 d. parengti reikiamus dokumentus, kuriuose projektuojant fizinės saugos sistemą aiškiau apibrėžti IAE projektinę grėsmę, taip pat, numačius įvairius grėsmių scenarijus, sudaryti atitinkamus kovos su grėsmėmis ir jų prevencijos planus.

Fizinės saugos stiprinimą laikyti vienu iš svarbiausių IAE saugos užtikrinimo prioritetų ir pasiekti, kad kontroliniuose praleidimo į IAE punktuose kuo skubiau būtų įdiegtos techninės priemonės sprogstamosioms medžiagoms aptikti (rentgeno aparatai ir kt.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 23.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas