Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas pristatė Žmogaus teisių veiksmų Lietuvoje planą

Spalio 22 d. pranešimas VIR

Šiandien Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas pateikė Seimui svarstyti Nacionalinio žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą.

Planas yra parengtas pagal Jungtinių Tautų vystymo programos ir Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucijos pasaulinės HURIST (žmogaus teisių stiprinimo) programos metmenis. Žmogaus teisių veiksmų Lietuvoje plano įgyvendinimo užtikrinimui lėšos bus skiriamos iš Jungtinių Tautų Vystymo programos.

Artūras Paulauskas pažymėjo, kad pristatomas planas yra tiesioginis Lietuvos Konstitucijoje įtvirtintų idėjų atspindys. ,,Konstitucija skelbia atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principą, kuris negali būti įsivaizduojamas be pagarbos žmogaus teisėms ir jų apsaugos”, sakė Seimo Pirmininkas.

Artūro Paulausko nuomone, Žmogaus teisių veiksmų planas turi tapti bendruoju nacionalinės plėtros strategijos dokumentu teisių apsaugos srityje Lietuvoje.

,,Plano praktinis įgyvendinimas turi pakelti žmogaus teisių apsaugą į aukštesnį lygį, kuris atitiktų Europos Sąjungos ir kitus Lietuvos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus,” pažymėjo Seimo Pirmininkas.

Pasak Parlamento vadovo, Žmogaus teisių veiksmų plano įgyvendinimas padės įdiegti nuolatinę žmogaus teisių padėties Lietuvoje stebėjimo sistemą, sustiprins žmogaus teisių institucijas, padės žmonėms geriau suprasti savo teises ir jas ginti, didins gyventojų pasitikėjimą teismais ir kitomis teisinėmis institucijomis.

Baigdamas pristatymą, Seimo Pirmininkas išreiškė viltį, kad Žmogaus teisių veiksmų planas taps kertiniu dokumentu, kovojant su žmogaus teisių pažeidimais Lietuvoje.

 

Seimo Pirmininko sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 22.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas