Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.10.21 komiteto posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2002-10-21 dienos komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1725

Nusprćsta: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu:“už“.)

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP- 1799

Nusprćsta: Daryti svarstymo komitete pertraukŕ. (Balsavimo rezultatai: 4 “už“, 4 “prieš“).

- Visuomeninių organizacijų įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-652

Nusprćsta: Projektŕ atmesti. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

    • Viešųjų įstaigų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-662

Nusprćsta: Projektŕ atmesti. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“).

- Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-663

Nusprćsta: Projektŕ atmesti. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1516

Nusprćsta: Daryti svarstymo komitete pertraukŕ. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1517

Nusprćsta: Daryti svarstymo komitete pertraukŕ. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- 2003 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą IXP-1941

Nuspręsta: Daryti svarstymo komitete pertrauką. Siūlyti išvadų rengėjams parengti komiteto išvados projekto galutinį variantą spalio 28 d. posėdžiui pagal LSA ir komiteto narių siūlymus. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“).

Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos 2001 m. valstybės biudžeto“ įvykdymo apyskaitos projektŕ IXP-1485

Nusprćsta: Iš esmės pritarti Seimo nutarimo projektui. Siūlyti Lietuvos savivaldybių asociacijai įvertinti 2001 m. Valstybės kontrolės išvadą Valstybės biudžeto 2001 m. įvykdymo apyskaitos savivaldybių dalyje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-651

Nusprćsta: Projektŕ atmesti. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1426

Nusprćsta: Atsižvelgiant į tai, kad Seime svarstomas Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1624, šio nesvartyti. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui jį įvertinti, svarstant minėtą įstatymo projektą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 396-806
Naujausi pakeitimai - 2002 10 22.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas