Lietuvos Respublikos Seimas

B. Vėsaitės komandiruotės į Graikijos Respubliką 2002 07 19-22 d. ataskaita

Aš, Birutė Vėsaitė, 2002 liepos 19-22 d.(Seimo Valdybos sprendimu Nr. 975) Europos Sąjungos projekto "Dialogue Fem" kvietimu dalyvavau seminare "Prisitaikymas greitai besikeičiančioje darbo rinkoje". Seminaras vyko Graikijoje, Volos mieste. Seminare dalyvavo Latvijos, Estijos, Lietuvos. Lenkijos, Portugalijos, Švedijos, Graikijos parlamentų, nevyriausybinių organizacijų, profesinių sąjungų bei vietinės valdžios atstovai.

Seminare buvo analizuojamos ES direktyvos, teisinė bazė, nuorodos bei rekomendacijos, šalių kandidačių prisitaikomumo klausimas, ES ataskaitos bei Nacionaliniai veiksmų planai.

Taip pat buvo nagrinėjama Prisitaikomumo ir Lygių galimybių santykis per Europos užimtumo strategijos prizmę. Buvo pateiktos rekomendacijos modernizuoti darbo rinkos santykius, ieškant protingo balanso, kad nenukentėtų nei verslas, nei dirbantieji. Taip pat buvo diskutuojama ir ieškome kelių dėl lygių galimybių įgyvendinimo darbo rinkoje, aprūpinant moteris geresniais darbais, sulyginant uždarbio skirtumus tarp vyrų ir moterų darbo rinkoje, ypatingai tuose sektoriuose, kuriuose dominuoja viena ar kita lytis.

Seimo narė

Birutė Vėsaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 10 22.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   GRAIKIJA

LR Seimas