Lietuvos Respublikos Seimas

B.Vėsaitės komandiruotės į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę 2002 08 02-05 d. ataskaita

Aš, Birutė Vėsaitė, 2002 m. Oksfordo Vrokstano koledžo kvietimu dalyvavau mokslininkų (Seimo Valdybos nutarimas Nr. 988), tyrinėjančių pasaulio parlamentarų veiklą bei parlamentarų penktajame seminare, kuris ir įvyko Vrokstone.

Seminare buvo diskutuojama kaip gerinti parlamentų darbą, tame tarpe ir biudžeto priėmimo procedūras, darbotvarkės sudarymo procedūras, aptarti parlamentinės kontrolės tobulinimo mechanizmai.

Seminare taip pat buvo analizuojama, kodėl tokie žemi parlamentų ir politikų reitingai. Buvo ieškoma parlamentinių procedūrų ir praktikų, siekiant panaikinti atotrūkį tarp to, ką daro parlamentas ir to, ko tikisi rinkėjai. Parlamentarams bendraujant su rinkėjais esminiai turėtų būti šie bruožai: atvirumas, atsakomybė, medžiagos apie savo veiklą platinimas.

Seminaro dalyviams ir man buvo įteikti dalyvavimo seminare sertifikatai.

Seimo narė

Birutė Vėsaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 10 22.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   AIRIJA

LR Seimas