Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. spalio 21 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Uzbekistano Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos ratifikavimo" projektas IXP-1928.

NUSPRĘSTA :

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms (“už” balsavo 9 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: S.Lapėnas.

 

2.SVARSTYTA:

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1791 ES.

NUSPRĘSTA :

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką (bendru sutarimu).

3.SVARSTYTA:

Žemės reformos įstatymo 2, 5, 7 ,8, 9, 10, 11, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1910.

NUSPRĘSTA(“už” balsavo 9 komiteto nariai):

1. Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui:

- atsižvelgti į Seimo Teisės departamento pastabų 1 - 4 punktus;

- 10 str. 1 dalyje išbraukti žodžius "taip pat žemės reformos žemėtvarkos projektai įgyvendinami, išskyrus atvejus, kai žemės reformos žemėtvarkos projektų įgyvendinimo darbus apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys".

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

4.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2001 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos " projektas IXP-1485.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 11 komiteto narių):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo projektui.

2. Įvertinus Valstybės kontrolės išvadas “Dėl 2001 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos”, “Dėl 2001 metų valstybės skolos ataskaitos”, pasiūlyti Vyriausybei ir Finansų ministerijai:

- rengti ir skelbti konsoliduotą valstybės finansinę atskaitomybę,

- planuojant valstybės biudžetą, atkreipti dėmesį į mokesčių permoką,

- viešųjų įstaigų turtą, įsigyjamą valstybės biudžeto lėšomis, laikyti valstybės nuosavybe, o jo naudojimą įteisinti panaudos pagrindais,

- parengti ir pateikti Seimui informaciją apie tai kas nuveikta įgyvendinant Valstybės kontrolės išvadose “Dėl 2001 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos”, “Dėl 2001 metų valstybės skolos ataskaitos” pateiktas rekomendacijas.

3. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos ir Kuveito Valstybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikavimo" projekto IXP-1945 svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šimkų.

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. spalio 21 dienos.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 22.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas