Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. spalio 21 d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos Komiteto posėdis spalio 21 d.

Komitetas apsvarstęs Baudžiamojo kodekso 15(1) ir 227(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 41(2) straipsniu įstatymo projektą IXP- 1788, bei Baudžiamojo proceso kodekso 9(2) straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 168(2) straipsniu įstatymo projektą IXP-1789, komiteto narių balsų dauguma, nusprendė grąžinti įstatymo projektus iniciatoriams tobulinti.

Komitetas pakartotinai svarstė Baudžiamojo kodekso patvirtinimo 2000m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr.VIII-1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinimo 2002 m. kovo 14 d.Įstatymu Nr.IX-785, bei Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinimo 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo projektą IXP-1857. Komitetas bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas konstatavo, kad atsižvelgiant į naujųjų kodeksų įgyvendinimui reikalingus atlikti institucinius pertvarkymus, būtinybę priimti naujus teisės aktus (projekto 48 str.), bei numatomas Seimo priimti Konstitucijos 118 str. pataisas, ir pasiūlė nustatyti vėlesnę kodeksų įsigaliojimo datą, t.y. nuo 2003 m. gegužės 1d., o projekte buvo nuo 2002 sausio 1 d.

Komitetas apsvarstęs Administracinių teisės pažeidimų Kodekso 171(3), 224, 247(7) ir 259 (1) str. pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1823, nusprendė svarstyme padaryti pertrauką ir suredaguoti projektą pagal komitete išsakytas pastabas.

Komitetas bendru sutarimu pritarė patobulintam Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(6), 56(1), 61, 66, 76, 78, 85, 87, 87(3), 87(4), 242 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 51(12) straipsniu įstatymo projektui IXP-1800.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 21.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas