Lietuvos Respublikos Seimas

2002-10-21 d. posėdis

1.SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės, Finansų ministerijos, Mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento asignavimai 2003 metams.

NUSPRĘSTA:

Galutiniai sprendimai bus pateikti 2002-11-11 d. Komiteto posėdyje.

2. SVARSTYTA:

Mokesčių administravimo įstatymo 26(1) straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1971 .

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

3. SVARSTYTA:

Nepritarta Seimo narių Broniaus Bradausko ir Raimundo Palaičio bei Seimo nario S.Kružinausko pasiūlymams Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 6 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui IXP-1858.

4. SVARSTYTA:

Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 166' straipsniu ir 5, 221, 259' straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1888

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

5. SVARSTYTA:

Viešųjų pirkimų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1922

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr. IXP-1922 su Seimo nario A. Butkevičiaus pasiūlymu

6. SVARSTYTA:

Transporto lengvatų įstatymo 1,5,8 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1939.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 21.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas