Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas pristatys Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos planą

Spalio 21 d. pranešimas VIR

Rytoj, spalio 22 d., Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas pateiks Seimui svarstyti Jungtinių Tautų vystymo programos remiamą Nacionalinio žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą.

,,Šio plano realizavimas labai svarbus ne tik Lietuvai, bet ir kitoms đalims, siekiančioms progreso ţmogaus teisių rėmimo ir apsaugos srityje”, teigė Seimo Pirmininkas, šiandien pasirašydamas su Jungtinių Tautų koordinatore bei JT Vystymo programos įgaliotąja atstove Lietuvoje Cihan Sultanoglu Ketinimų memorandumą dėl projekto paramos.

Artūro Paulausko nuomone, planas užtikrins žmogaus teisių apsaugos standartus, atitinkančius Europos Sąjungos kriterijus ir kitus mūsų tarptautinius įsipareigojimus.

Seimo Pirmininkas išreiškė viltį, kad pastangos įgyvendinti Žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų planą atsispindės ne tik dokumentuose, bet ir realiai palengvins gyvenimą tų Lietuvos piliečių, kurių teisėmis dažnai susirūpinama per vėlai.

,,Teisinę valstybę pirmiausia kuria saugūs ir jos ginami piliečiai”, pabrėžė Artūras Paulauskas.

 

Seimo Pirmininko sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 21.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas