Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko kalba Ketinimų memorandumo pasirašymo su Jungtinių Tautų koordinatore bei Jungtinių Tautų Vystymo Programos Įgaliotąja atstove Lietuvoje C.Sultanoglu metu 2002 10 21

Gerbiamoji Ambasadore, gerbiami susirinkusieji,

Beveik prieš dvejus metus šioje salėje mes pasirašėme Jungtinių Tautų vystymo programos remiamą “Nacionalinio žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų plano” projektŕ.

Per šiuos metus mūsų su Jumis iniciatyvą ir rūpestį perėmė mokslininkai, valdžios įstaigų atstovai ir nevyriausybinių organizacijų specialistai. Jie nuodugniai išanalizavo ir įvertino žmogaus teisių padėtį jautriausiose visuomenės ir valstybės gyvenimo srityse. Buvo parengtas Pranešimas apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, kurio temas ir išvadas specialistai aptarė regioniniuose seminaruose ir Nacionalinėje konferencijoje.

Šio Pranešimo pagrindu buvo parengtas Nacionalinis žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planas. Rytoj jį pateiksiu svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui. Šio plano realizavimas labai svarbus ne tik Lietuvai, bet ir kitoms šalims, siekiančioms progreso žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos srityje. Šiandien mūsų su Jumis, gerbiamoji Ambasadore, pasirađomas dokumentas – konkretus ţingsnis đio tikslo link.

Simboliška, kad Ketinimų memorandumą pasirašome dviejų svarbių datų - Jungtinių Tautų organizacijos ir Konstitucijos dienos išvakarėse. Būtent 1992 metais įsigaliojusi Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtino visas svarbiausias tarptautinėje teisėje numatytas žmogaus teises, laisves ir jų apsaugą bei padėjo tvirtus pamatus tolesniam atviros ir teisingos pilietinės visuomenės kūrimui. Visuomenės, kurios nariai saugiai gyvena, dirba ir augina jaunąją kartą, nesibaimindami atvirai reikšti savo įsitikinimus.

Planas užtikrins žmogaus teisių apsaugos standartus, atitinkančius Europos Sąjungos kriterijus ir kitus mūsų įsipareigojimus Jungtinėms Tautoms bei Europos Tarybai.

Europos Komisija vertino Lietuvos Respublikos pasirengimą narystei Europos Sąjungoje ir ne kartą pabrėžė, kad žmogaus teisių padėtis Lietuvoje tenkina politinius Kopenhagos kriterijus. Rengdamiesi tapti šalimi - Europos Sąjungos nare, siekiame kovoti su visais šioje srityje esančiais trūkumais. Suvokiame, kokios svarbios Lietuvai Europos Sąjungos tradicijas ir standartus atitinkančios žmogaus bei tautinių mažumų teisių apsaugos programos. Surinkta informacija ir atsakingų Lietuvos Respublikos institucijų patirtimi galės naudotis ir kitos valstybės. (galima paminėti Moldovos Respubliką, su kuria bendradarbiaujama)

Įgyvendindami Nacionalinio žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų planą, sudarysime prielaidas stiprinti žmogaus teisių apsaugą, užtikrinsime tarptautinių standartų įstatymų leidyboje laikymąsi, plėsime visuomenės žinias apie žmogaus teises bei jų gynimo būdus. Tikiu, kad mūsų pastangos nebus tik dokumentuose fiksuojamomis geromis intencijomis, bet virs realiomis galimybėmis palengvinti tų Lietuvos piliečių, kurių teisėmis dažnai susirūpinama per vėlai, egzistenciją.

Mūsų tikslas – imtis efektyvių priemonių ginant ypač pažeidžiamų visuomenės socialinių grupių teises, plėtojant nevyriausybinių institucijų veiklą ir skatinant valstybines institucijas vykdyti prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių apsaugos srityje. Nes teisinę valstybę pirmiausiai kuria saugūs ir jos ginami piliečiai.

Žinoma, be dalykinės ir finansinės Jungtinių Tautų paramos Lietuvai būtų sunku įgyvendinti šį planą. Mes labai dėkingi Jungtinių Tautų Vystymo Programai ir visiems nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų atstovams, prisidėjusiems prie šio kilnaus ir prasmingo darbo už jau suteiktą ir būsimą paramą. Tikimės, kad ir sekančiame šios veiklos etape – įgyvendinant mūsų siekius, bus bendradarbiaujama bendram mūsų atviros ir teisingos visuomenės labui.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 21.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas