Lietuvos Respublikos Seimas

A. Medalinsko komandiruotės į Rusijos Federaciją 2002 09 17-20 d. ataskaita

Š.m. rugsėjo 18-20 d.d. dalyvavau antrajame Šiaurės tyrimo forume (Northern Research Forum) Šiaurės Večė, įvykusiame Novgorode. Forumas įkurtas ir globojamas su Islandijos, Norvegijos ir Kanados vyriausybių pagalba bei yra tiesiogiai globojamas Islandijos prezidento. Forumo darbe dalyvauja Šiaurės ar Šiaurės Vakarų Rusijos regionų gubernatoriai.

Forumo tikslas: surasti alternatyvius kelius glaudžiai politikai su Šiaurės ir Šiaurės Vakarų Rusijos regionais toms valstybėms, kurios negali ar nenori dalyvauti tokiuose žinomuose projektuose, kaip ES inicijuotas Šiaurės dimensijos projektas ar JAV parengta Šiaurės iniciatyva. Vis dėlto, kaip mane informavo Šiaurės Večės organizatoriai, kaip taisyklė į Forumo posėdžius kviečiami asmenys: politikai ir politologai, pristatantys jau minėtų iniciatyvų svarbiausius klausimus.

Šiame Forume buvau pakviestas padaryti pranešimą apie Lietuvos iniciatyvas Kaliningrado srities atžvilgiu bei ES ir Rusijos dialogo eigą, sprendžiant Kaliningrado klausimą. Įvyko taip pat diskusija apie Šiaurės Vakarų Rusijos regiono perspektyvas ES inicijuotame Šiaurės dimensijos projekte. Toje pačioje diskusijoje dalyvavusi Suomijos atstovė padarė pranešimą apie Suomijos bendradarbiavimo patirtį su Karelija ir šio regiono perspektyvas Šiaurės dimensijos projekte. Forume nedalyvavo daugiau nė vienas atstovas iš Baltijos valstybių. Iš Rusijos pusės dalyvavo Novgorodo gubernatorius M. Prusak ir Jamalo gubernatorius J. Nejelov. Į Forumą, deja, nesugebėjo atvykti Rusijos Federacijos URK pirmininkas M. Margelov.

Visas šios komandiruotės išlaidas apmokėjo organizatoriai. LR Seimo Valdyba tik davė leidimą išvykti.

Pagarbiai,

Seimo narys Alvydas Medalinskas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 21.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   RUSIJA

LR Seimas