Lietuvos Respublikos Seimas

A. Medalinsko komandiruotės į Belgijos Karalystę 2002 09 23-26 d. ataskaita

Š.m. rugsėjo 24-25 d. d. dalyvavau Briuselyje įvykusiame Konvento dėl Europos ateities darbo grupės ES užsienio politikai posėdyje. Tai buvo pirmasis naujai suformuotos darbo grupės posėdis, kuriame kalbėta apie būsimą darbų programą, o taip pat pasidalinta bendrai mintimis apie aktualiausius klausimus, kur reikėtų įvykdyti reformas bendros ES užsienio politikos srityje.

Darbo grupė darbą turėtų baigti iki gruodžio mėnesio ir gruodžio mėnesį, kaip ir kitos darbo grupės turėtų pateikti savo siūlymus plenariniame Konvento posėdyje gruodžio mėnesį. Numatyti susitikimai su ES ypatinguoju įgaliotiniu užsienio ir saugumo politikai X. Solana, užsienio reikalų komisaru Ch. Pattenu, aukštais Komisijos ir Europos valstybių Tarybos pareigūnais, dirbančiais užsienio politikos srityje. Numatytas taip pat bendras susitikimas su Konvento darbo grupe, rengiančia pasiūlymus dėl ES saugumo ir gynybos politikos.

Diskusijų metu iškeltos tokios problemos, į kurias bus bandoma rasti atsakymus per kitus grupės posėdžius. Ar verta naujoje ES Konstitucijoje ar Konstitucinėje sutartyje numatyti svarbiausius ES užsienio politikos tikslus? Ar reikia apibrėžti ES užsienio politikos kompetencijos ribas? Ar reikia suteikti Solanai galimybę vadovauti ES Užsienio politikos tarybai, o taip pat ir ES Bendrųjų reikalų tarybai? Kaip geriau pasiekti bendradarbiavimą tarp Solanos ir Patteno ir jų vadovaujamų institucijų? Kaip palengvinti sprendimų priėmimą ES užsienio politikos klausimuose ar reikėtų įdiegti kvalifikuotos daugumos balsavimo principą šioje srityje? Į šiuos ir kitus klausimus tikimasi rasti atsakymus kitų darbo grupės posėdžių metu.

Tomis pačiomis dienomis taip pat viešėjau Europos parlamente, kur EP Užsienio reikalų komiteto pirmininkas E. Brok pakvietė dalyvauti komiteto posėdyje, svarstant tokius klausimus, kaip ES politika Baltarusijos ir Moldovos atžvilgiu, taip pat ES ir NATO santykius, dalyvaujant NATO generaliniam sekretoriui G. Robertsonui.

Po šio komiteto posėdžio susitikau su E. Brok ir kalbėjausi apie kitą savaitę numatytą įvykti EP, Rusijos ir Lenkijos abiejų parlamentų rūmų, bei Lietuvos Seimo vadovų susitikimą. Susitikimo metu pasiūliau E. Brok pasiūlyti Rusijos pusei subsidijų idėją dėl lėktuvų skrydžių iš Kaliningrado į Maskvą bei Sankt. Peterburgą ir atgal. Šią idėją taip pat išsamiau aptariau su jo patarėjais, taip pat raštiškai ją išdėsčiau EP liberalų frakcijos nariams.

Pagarbiai,

Seimo narys Alvydas Medalinskas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 21.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas