Lietuvos Respublikos Seimas

G. Dalinkevičiaus ir A. Sakalo kelionės į Airijos Respubliką 2002 10 08-11 d. ataskaita

2002 m. spalio 8-11 d. surengtoje komandiruotėje kelionės tikslas susipažinti su Airijos patirtimi užtikrinant lygias galimybes įvairiais pagrindais. Vyko susitikimai Airijos lygybės tarnyboje (Equality Authority, 2 Clonmel Street, Dublin 2), Airijos lygybės tribunole (Equality Tribunal, 3 Clonmel Street, Dublin 2), Teisingumo, lygybės ir teisės reformos departamente (49 Mespil Road, Dublin 2) ir Airijos Darbo teisme (Labour Court, Beggars Bush, Dublin 4).

Airijoje yra sukurta vieninga lygybės užtikrinimo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu, seksualinės orientacijos, negalios, amžiaus pagrindais. Airijos lygybės tarnyba ir Airijos lygybės tribunolas veikia kaip institucinės garantijos žmogaus teisių nevaržymui darbo, švietimo ir paslaugų teikimo sferose. Tiriamos priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo bylos.

Vizito metu buvo išsiaiškinti asmenų lygybės garantijų teisiniai pagrindai ir šioje apsaugoje veikiančių institucijų veiklos būdai ir priemonės. Dėmesys skirtas Europos Sąjungos teisės nuostatų lygybės srityje analizei. Teisingumo, lygybės ir teisės reformos departamente gauta informaciją apie teisės aktų projektų ataskaitų tarptautinėms organizacijoms rengimą dėl lygybės nuostatų.

Airijos Darbo teisme paaiškinta teisminės institucijos veikla tiriant darbo ginčus, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo bylas, vykdant darbuotojų ir darbdavių sutaikinimo procedūras.

Vizitas surengtas Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Jungtinių Tautų Vystymo Programos kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių bei Teisės ir Teisėtvarkos komitetais, vykdant projektą LIT 02/003 dėl Lygių galimybių plėtros Lietuvoje.

Seimo narys Gediminas Dalinkevičius
Naujausi pakeitimai - 2002 10 21.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   AIRIJA

LR Seimas