Lietuvos Respublikos Seimas

B.Vėsaitės komandiruotės į Švedijos Karalystę 2001 12 03-05 d. ataskaita

Aš, Birutė Vėsaitė, 2001 gruodžio 3-5 dienomis Švedijos užsienio reikalų ministerijos kvietimu dalyvavau konferencijoje "Išoriniai ES veiksmai globalizacijos eroje" (Seimo valdybos 2001 lapkričio mėn. 21d. sprendimu Nr. 599). Keliones ir kitas dalyvavimo konferencijoje išlaidas apmokėjo LR Seimas.

Konferencijoje buvo diskutuojama, kaip turėtų pasikeisti ES vykdoma užsienio politika, prisijungus naujoms narėms po 2004 m. Buvo aptarti ne tik išorinių veiksmų tikslai, tokie kaip ES - taikos saugotojos vaidmuo pasaulyje, ES saugumo politika, ES vaidmuo globalioje ekonomikoje, bet ir būdai, metodai bei įstatyminiai mechanizmai, šiems tikslams pasiekti.

Siekiant išorinės bei vidinės ES politikos koordinacijos tikslų buvo keliama naujos koordinacinės struktūros Europos Taryboje idėja, pakeliant ją į aukštesnį - Ministrų pirmininkų pavaduotojų lygį. Švedijos Ministras pirmininkas pasiūlė Bendrųjų reikalų tarybą transformuoti į organą, kurio tiesioginė pareiga bei vienas iš užsienio politikos tradicinių klausimų būtų koordinuoti prekybą, vystymąsi bei krizių valdymą.

Seimo narė

Birutė Vėsaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 10 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ŠVEDIJA

LR Seimas