Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo nutarimai dėl Komisijos sudarymo ir jos veiklos nutraukimo

Komisija buvo sudaryta 2001 m. spalio 9 d. Seimo nutarimu Nr. IX-542 (Žin., 2001.10.17, Nr. 88-3084).

Komisijos veikla buvo nutraukta 2002 m. liepos 5 d. Seimo nutarimu Nr.IX-1059 (Žin., 2002.07.12, Nr. 71-2974).
Naujausi pakeitimai - 2002 10 18.
Janina Šniaukštienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji tyrimo komisija Seimo laikinosios tyrimo komisijos Valstybės turto fondo ir Kelių fondo veiklai, valstybės investicijoms iki 2001 04 01, paskoloms, gautoms valstybės vardu ir su valstybės garantija, ištirti ir įvertinti veiklos atitikimo įstatymų reikalavimams ištirti  >   Kita informacija

LR Seimas