Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl mėsos sektoriaus būklės (2002-10-16 Nr.47)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

 

Kaimo reikalų komitetas, apsvarstęs padėtį šalies mėsos sektoriuje, konstatuoja, kad ženkliai mažėja mėsos gamyba ir suvartojimas, gyvulių supirkimo kainos pasiekė žemesnį lygį negu gaminamos produkcijos savikaina, gyvulių augintojai dėl sausros nepasigamino pakankamai pašarų ir numatoma, kad sekančiais metais Lietuvoje gali pritrūkti vietinės gamybos mėsos produkcijos.

Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

1. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai iki 2002 m. lapkričio 19 d. pateikti informaciją kaip vykdomos Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo 2002-2004 m. Mėsos ūkio plėtros programos priemonės ir jose numatytos prognozės.

2. Pasiūlyti Žemės ūkio ir Finansų ministerijoms įvertinti Mėsos perdirbėjų pasiūlymus dėl PVM lengvatinio 5 proc. tarifo taikymo mėsos gaminiams bei turgaus prekybos ir ūkinių subjektų apmokestinimo sąlygų suvienodinimo (pridedama).

3. Prašyti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybos pateikti iki 2002 m. gruodžio 02 d. informaciją apie numatomas priemones siekiant įgyvendinti Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymą bei papildomai išnagrinėti skerdyklų ir mėsos perdirbimo įmonių galimybes vykdyti ES veterinarinius reikalavimus ir esant reikalui patikslinti joms pereinamuosius laikotarpius.

4. Prašyti Vyriausybę pateikti informaciją apie AB “Rietavo veterinarinė sanitarija” privatizavimo konkurso rezultatus, atsižvelgiant į tai, kad privatizavimo komisija pakeitė esminę įmonės privatizavimo sąlygą, kad “potencialus įmonės pirkėjas turi būti įmonė, gyvūninių atliekų perdirbėja, turinti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį šioje srityje”. To pasėkoje, ignoruojant Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos pasiūlymus, minėtą įmonę įsigijo pirkėjas neturintis patyrimo gyvūninių atliekų tvarkymo srityje.

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas