Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl Komisijos tyrimo rezultatų

Komisija tyrimo išvadų nepateikė.Naujausi pakeitimai - 2002 10 18.
Janina Šniaukštienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji tyrimo komisija Seimo laikinosios tyrimo komisijos Valstybės turto fondo ir Kelių fondo veiklai, valstybės investicijoms iki 2001 04 01, paskoloms, gautoms valstybės vardu ir su valstybės garantija, ištirti ir įvertinti veiklos atitikimo įstatymų reikalavimams ištirti  >   Išvados

LR Seimas