Lietuvos Respublikos Seimas

2001-10-23 posėdžio darbotvarkė

Darbotvarkė:

1. Medžiagos apie Valstybės turto fondo veiklą aptarimas.

2. Medžiagos apie paskolas, gautas valstybės vardu ir su valstybės garantija, aptarimas.

3. Dėl ekspertų, reikalingų surinktos medžiagos analizei ir išvadų parengimui, pasitelkimo ir jų darbo apmokėjimo.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji tyrimo komisija Valstybės turto fondo ir Kelių fondo veiklai, valstybės investicijoms iki 2001 04 01, paskoloms, gautoms valstybės vardu ir su valstybės garantija, ištirti ir įvertinti  >   Posėdžiai

LR Seimas