Lietuvos Respublikos Seimas

2001-09-13 posėdžio darbotvarkė

Darbotvarkė:

Komisijos pirmininko informacija apie darbų eigą bei tolimesnio komisijos darbo aptarimas.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji tyrimo komisija Valstybės turto fondo ir Kelių fondo veiklai, valstybės investicijoms iki 2001 04 01, paskoloms, gautoms valstybės vardu ir su valstybės garantija, ištirti ir įvertinti  >   Posėdžiai

LR Seimas