Lietuvos Respublikos Seimas

Rudens (V) sesijos darbo planas

SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO

2002 m. RUDENS (V) SESIJOS DARBO PLANAS

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Seimo Rudens (V) sesijos metu nuosekliai vykdys Seimo Statuto pavestas veiklos kryptis: tobulins Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą ir svarstys projektus, susijusius su valstybės, asmens bei visuomenės saugumo užtikrinimu, kovos su korupcija stiprinimu, nagrinės kitas nacionalinio saugumo problemas ir rengs pasiūlymus dėl jų sprendimo, atliks kuruojamų institucijų parlamentinę kontrolę, teiks pasiūlymus jų darbui gerinti. Rudens sesijos metu bus svarstomos nauja ilgalaikė nacionalinį saugumą stiprinanti programa - Nacionalinė nusikaltimų kontrolės ir prevencijos programa, o taip pat bus kontroliuojamas jau patvirtintų ilgalaikių programų vykdymas. Rudens sesijos metu planuojama sudaryti Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisiją.

I. NUMATOMŲ SVARSTYTI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

Reg. Nr.

Dokumento projekto pavadinimas

Pranešėjas/

Rengė

Siūlo

Svarstymo data

IXP-1712

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAI

KAM/ vyriausybė

NSGK

2002 m. spalio - lapkričio mėn.

IXP-1656

Vadovybės apsaugos

ĮSTATYMO PROJEKTAS

Vyriausybė

Vyriausybė

2002 m. rugsėjo mėn.

 

IXP-1784

Baudžiamojo kodekso 98 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

A.Sadeckas

A.Sadeckas

2002 m. rugsėjo mėn.

 

IXP-1785

Baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

A.Sadeckas

A.Sadeckas

2002 m. rugsėjo mėn.

Neregistruotas

2003 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Vyriausybė

2002 m. spalio mėn.

Neregistruotas

Seimo nutarimo “Dėl Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos sudarymo” projektas

A.Paulauskas

A. Sadeckas

NSGK

2002 m. rugsėjo mėn.

 Neregistruotas

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

VSD

NSGK

2002 m. gruodžio mėn.

 Neregistruotas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (įgyvendinant programą prieš terorizmą)

VSD

NSGK

2002 m. lapkričio mėn.

 Neregistruotas

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

Vyriausybė

NSGK

2002 m. spalio mėn.

IXP-1805

Priešgaisrinės saugos ĮSTATYMO PROJEKTAS

Vyriausybė

Vyriausybė

2002 m. rugsėjo mėn.

Neregistruotas 

SEIMO NUTARIMO "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS

STT

NSGK

2002 m. spalio mėn.

 Neregistruotas

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

STT

NSGK

2002 m. spalio mėn.

 Neregistruotas

Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas

STT

NSGK

2002 m. rugsėjo – spalio mėn.

Neregistruotas

Sprogmenų panaudojimo, apyvartos ir gamybos ĮSTAYMO PROJEKTAS

Vyriausybė

Vyriausybė

2002 m. lapkričio-gruodžio mėn.

Neregistruotas

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

NSGK

NSGK

2002 m. lapkričio mėn.

Neregistruotas

Ginklų fondo įstatymo 2, 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ĮSTAYMO PROJEKTAS

Vyriausybė

Vyriausybė

2002 m. spalio mėn.

Neregistruotas

Principinės Lietuvos kariuomenės struktūros 2003 metais nustatymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

KAM/ Vyriausybė

Vyriausybė

2002 m. spalio mėn.

 Neregistruotas

Baudžiamojo kodekso 8(1) straipsnio pakeitimo ir papildymo 345 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS

KAM/ Vyriausybė

Vyriausybė

2002 m. spalio mėn.

 Neregistruotas

Įstatymo “Dėl 1989 m. vaiko teisių konvencijos 2002 m. fakultatyvinio protokolo dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose ratifikavimo” projektas

KAM/ Prezidentas

NSGK

2002 m. lapkričio mėn.

Neregistruotas

Karo prievolės įstatymo 18, 19, 33 straipsnių pakeitimo ir papildymo 18(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS

KAM/ Vyriausybė

NSGK

2002 m. gruodžio mėn.

Neregistruotas

Seimo nutarimo “Dėl 2002 m. rudenį pašauktų privalomosios pradinės karo tarnybos karių skyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą vidaus reikalų sistemoje” projektas

VRM/ Vyriausybė

Vyriausybė

2002 m. rugsėjo mėn.

Neregistruotas

Seimo nutarimo “Dėl Nacionalinės nusikaltimų kontrolės ir prevencijos programos patvirtinimo” projektas

VRM/ Vyriausybė

Vyriausybė

2002 m. spalio mėn.

 

II. KITI KLAUSIMAI

 

Valstybės ir tarnybos paslapčių teisinio reglamentavimo tobulinimas

Rudens sesijos metu

Dėl įgyvendinamų priemonių prieš neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartą

Rudens sesijos metu

Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos dalinių reorganizavimo į
specializuotus policijos dalinius eiga, įgyvendinant Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo nuostatas. Išvažiuojamasis komiteto posėdis į Vidaus reikalų ministerijos Vidaus tarnybos pulką.

Rudens sesijos metu

Diplomatinės tarnybos institucijų saugaus funkcionavimo užtikrinimo programos svarstymas

Rudens sesijos metu

Nacionalinio saugumo institucinės sistemos modernizavimas

Rudens sesijos metu

Dėl teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ekonominio saugumo užtikrinimą, tobulinimo

Rudens sesijos metu

Strateginių objektų, turinčių reikšmę nacionaliniam saugumui, apsaugos klausimai. IAE saugos užtikrinimas.

Rudens sesijos metu

Kovos su terorizmu įstatymo koncepcijos ir projekto rengimas

Rudens sesijos metu

Organizuoto nusikalstamumo kontrolės įstatymo koncepcijos ir projekto rengimas

Rudens sesijos metu

Operatyvinės veiklos įstatymo tobulinimas ir įgyvendinimas. Ikiteisminio tyrimo institucijų veiklos organizavimo klausimai.

Rudens sesijos metu

Dėl Ruklos bataliono ir Geležinio vilko brigados parengimo, kaip nuolatinės parengties karinių vienetų

Rudens sesijos metu

Dėl būtinų įgyvendinti priemonių esant Lietuvos pakvietimui narystei NATO

Rudens sesijos metu

III. PARLAMENTINĖ KONTROLĖ

 

 

 

 

NSGK sprendimo dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos 2001 m. veiklos ataskaitos vykdymo svarstymas

2002 m. spalio mėn.

NSGK sprendimo dėl Valstybės saugumo departamento 2001 m. veiklos ataskaitos vykdymo svarstymas

2002 m. lapkričio mėn.

Krizių valdymo sistemos funkcionavimo svarstymas

Rudens sesijos metu.

Ilgalaikių nacionalinį saugumą stiprinančių programų (mobilizacijos, prieš terorizmą ir kitų) vykdymo kontrolė bei atskirų programų tikslingumo įvertinimas

Rudens sesijos metu.

Institucijų, kurių parlamentinę kontrolę atlieka NSGK, biudžetinių lėšų panaudojimas. KAM vykdomų viešųjų pirkimų ir įsigijimų parlamentinė kontrolė.

Rudens sesijos metu

LR Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimo eiga

Rudens sesijos metu

Komiteto priimtų sprendimų vykdymo kontrolė

Rudens sesijos metu

 

 

 

IV. SUSITIKIMAI IR BENDRADARBIAVIMAS

 

 

Norvegijos Karalystės parlamento Gynybos komiteto delegacijos vizitas Lietuvos Respublikoje (NSGK Kvietimu)

Rudens sesijos metu

Italijos Respublikos Deputatų rūmų gynybos komiteto vizitas Lietuvos Respublikoje (NSGK Kvietimu)

Rudens sesijos metu

Portugalijos Respublikos Asamblėjos Nacionalinės gynybos komiteto vizitas Lietuvos Respublikoje (NSGK Kvietimu)

Rudens sesijos metu

Prancūzijos Respublikos Deputatų rūmų gynybos komiteto pakvietimas vizitui Lietuvos Respublikoje

Rudens sesijos metu

Ukrainos Respublikos Parlamento gynybos komiteto pakvietimas vizitui Lietuvos Respublikoje

Rudens sesijos metu

Susitikimai su užsienio šalių saugumo ir gynybos komitetais (ypač NATO), delegacijomis ir atskirais pareigūnais

Rudens sesijos metu

Šis planas buvo apsvarstytas ir patvirtintas 2002 m. spalio mėn. 02 d. įvykusiame komiteto posėdyje.

Planui pritarta bendru sutarimu.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 18.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas