Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio, G. Kirkilo, A.Kubiliaus, V. Landsbergio ir K. D. Prunskienės kelionės į Vokietijos Federacinę Respubliką 2002 10 07-12 d. ataskaita

LR Seimo valdybos 2002 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. 1084 pritarus mano kelionei į Frankfurtą (Vokietijos Federacinė Respublika), š.m. spalio 10 dienomis dalyvavau Frankfurto knygų mugės metu surengtoje visuomeninėje politinėje diskusijoje “Baltijos regionas – trys likimai”.

Diskusijoje taip pat dalyvavo Andrius Kubilius, prof. Valdis Muktupavels (Latvija), prof. Peeter Tulviste (Estija) ir diskusijos moderatorius Dr. Kęstutis Girnius. Diskusijos tema - trijų Baltijos valstybių dabartis ir ateitis, skirtingos vieno bendro politinio likimo vienijamų Latvijos, Estijos ir Lietuvos tapatybės ir saviraiška. Diskusijos moderatorius labai profesionaliai ir kartais intriguojančiai “įsiūbavo“ diskusiją, kurios dalyviai išdėstė savo požiūrį į tokius klausimus kaip: Baltijos valstybių vienybė – ar jas, neturinčias bendros kalbos, religijos ir istorijos, jungia tik TSRS ir ankstesnė Rusijos okupacija? Ar solidarumo jausmą skatino tai, kad Kremlius traktavo Baltijos valstybes kaip atskirą regioną? Kaip vyko Baltijos valstybių bendradarbiavimas po 1988 m.? Kokios buvo po 1991 m. santykinai atvėsusių santykių tarp Baltijos valstybių priežastys: poreikis sutelkti dėmesį į vidaus reformas, konkurencija dėl užsienio investicijų ar jų stojimas į NATO ir ES? Ar dabar, kai Baltijos valstybės sėkmingai įveikė pereinamąjį laikotarpį, bus imtasi didesnių pastangų vystyti bendradarbiavimą, ar jis vyks platesniu mastu, t.y. ir su Šiaurės šalimis? Ar Baltijos valstybių vyriausybės gali imtis priemonių sustiprinti Baltiškąjį identitetą ir bendradarbiavimą? Ar joms tai reikėtų daryti? Ir ar verta puoselėti identitetą, kuris nesivysto spontaniškai? Kaip vyksta bendradarbiavimas nevyriausybiniame lygmenyje? Jei sunku siekti politinio identiteto, ar gali būti puoselėjamas kultūrinis identitetas? ir t.t. Diskusija buvo sutikta su susidomėjimu ir aprašyta tiek Vokietijos, tiek ir Lietuvos spaudoje.

Frankfurto knygų mugę vertinčiau kaip didžiulį Lietuvos Respublikos laimėjimą ir, visų pirma, aukštą tarptautinį Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos darbo įvertinimą. Frankfurto knygų mugė nustebino lankytojų gausa ir Vokietijos žiniaskaidos susidomėjimu. Todėl esu įsitikinęs, kad lėšos, skirtos šiam renginiui, visiškai pasiteisino.

PRIDEDAMA.V.P.Andriukaičio diskusijos tezės, 3 lapai.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2002 10 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas