Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2002-10-16

 

 

Komitetas 2002-10-16 posėdyje dalyvaujant Valstybės iždo departamento direktoriui V.Uzielai svarstė Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos 2001 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos” projektą Nr.IXP-1485, kuriam bendru sutarimu pritarė.

Dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorei A.Morkūnienei ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos vyr. specialistei J.Talalienei, svarstė Pensijų sistemos reformos įstatymo projektą Nr.IXP-1229(2)ES. Projekto paskirtis – atsižvelgiant į įvairių Lietuvos politinių jėgų sutarimą, numatyti du elementus – einamosiomis įmokomis pagrįstą sistemą ir kaupiamąją, įteisinančią valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimą pensijų fonduose ir gyvybės draudimo bendrovėse (toliau - pensijų kaupimo bendrovės). Įvedant tokį pensijų kaupimą, valstybė suteiks Lietuvos Respublikos gyventojams galimybę pensijų kaupimo bendrovėse kaupti valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos dalį bei įstatymų nustatytomis sąlygomis gauti pensijų išmokas. Komitetas iš esmės pritarė įstatymo projektui, tačiau siūlys pagrindiniam komitetui numatyti, kad asmenims, nedalyvavusiems pensijų kaupime, valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų dydis bei paskirtų valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų dydis bus nemažinamas, o galės būti didinamas vadovaujantis dabar galiojančiu Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka.

Toliau dalyvaujant Komiteto posėdyje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorei A.Morkūnienei, komitetas svarstė Seimo nario J.Veselkos teikiamą Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1392, kuriame numatoma patikslinti dabar veikiančio įstatymo 13 straipsnio nuostatas. Dabartinės nuostatos leidžia iš kario ar kito pareigūno atimti užtarnautą pensiją visam likusiam gyvenimui, jeigu jis padarė tyčinį nusikaltimą ar nusižengimą. Kaip tyčinis nusikaltimas gali būti įvertintas ir aštrus poleminis ginčas. Kiekvienas nusikaltimas yra įvertinamas ribota bausme, todėl užtarnautos pensijos mokėjimas gali būti tik sustabdytas, kol galioja nustatyta bausmė. Negalima žmogaus bausti du kartus už tą patį nusikaltimą. Komitetas iš esmės pritarė įstatymo projektui, tačiau siūlys pagrindiniam komitetui prašyti Vyriausybės išvados, ar nereikės numatyti papildomų lėšų valstybės biudžete.

Komitetas svarstė Teisininko privačios profesinės veiklos įstatymo projektą Nr.IXP-1088 ir Teisininko privačios profesinės veiklos įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektą Nr.IXP-1089. Posėdyje dalyvavo Teisės projektų ir tyrimų centro konsultantas, advokatas K.Čilinskas, Advokatų tarybos pirmininkas R.Andrikis, advokatas A.Dziegoraitis, Teisinių paslaugų įmonių asociacijos atstovai A.Marcinkevičius, J.Laurinaitis, T.Kačegarova, S.Burnickas, Ž.Levickas, UAB “Verslo raktas” direktorius G.Valiukonis. Įstatymo projekto tikslas - užtikrinti privataus asmens teisę ir laisvę bei praplėsti galimybes nevaržomai, savo nuožiūra pasirinkti savo teisių bei interesų gynėją ir atstovą tiek civilinio, tiek ir baudžiamojo proceso metu, likviduoti dirbtinai kuriamą advokatūros monopolį. Komitetas nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui daryti svarstyme pertrauką ir prašyti Informacijos analizės skyriaus informacijos, kaip sprendžiami teisininko privačios profesinės veiklos klausimai Europos sąjungos šalyse.

Taip pat Komitetas svarstė Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje plano projektą, kuriam bendru sutarimu pritarė.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 17.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas