Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-10-16

Komitete buvo svarstytas Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-1799, kuriuo siūloma panaikinti valstybės politikams priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus. Balsų dauguma komitetas nutarė, atsižvelgiant į Seimo teisės departamento ir Europos teisės departamento pastabas, siūlyti pagrindiniam komitetui projektą atmesti.

Antru darbotvarkės klausimu komitetas apsvarstė LR įstatymo “Dėl LR įstatymo įgyvendinimo tvarkos”, Darbo sutarties įstatymo, Valstybinių socialinių draudimo pensijų įstatymo, šalpos (socialinių) pensijų įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1803, kurio tikslas - apibrėžti asmenų, nuolat gyvenančių Lietuvoje sąvoką. Komitetas bendru sutarimu nutarė siūlyti pagrindiniam komitetui projektą tobulinti atsižvelgiant į Seimo teisės departamento pastabas.

Trečiu darbotvarkės klausimu komitetas apsvarstė Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos projektą Nr. IXP-1485, kuriam Komitetas nutarė bendru sutarimu pritarti.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

- Transporto lengvatų įstatymo 1, 5, 8, straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-1939 - Vasilijų Fiodorovą ir Vytautą Lapėną.

- Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-1426 - Ireną Degutienę ir Ireną Šiaulienę. - 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. IXP-1941 - visus komiteto narius.

- Valstybės socialinio draudimo fondo biudžeto 2003 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. IXP-1967 - Ireną Degutienę ir Algirdą Sysą.

- Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-1847 - Ireną Degutienę ir Ireną Šiaulienę. Nuspręsta prašyti Vyriausybės išvados.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 17.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas