Lietuvos Respublikos Seimas

E. Skarbaliaus kelionės į Prancūzijos Respubliką 2002 10 01-03 d. ataskaita

2002 m. spalio 1-3 dienomis Seimo narys E.Skarbalius dalyvavo Tarptautinės automobilių federacijos metinėje asamblėjoje Paryžiuje (Prancūzija). Į asamblėją Lietuvos politikas buvo pakviestas dalyvauti svečio teisėmis kaip Lietuvos automobilių sporto federacijos garbės prezidentas.

Konferencijoje dalyvavo aukšto rango automobilių sporto federacijų valdininkai iš Europos, Azijos, Afrikos šalių. E.Skarbalius formaliuose ir neformaliuose susitikimuose su įvairių šalių atstovais atstovavo Lietuvos interesus, išsamiai nušvietė įvairių sporto šakų, taip pat ir automobilių sporto, padėtį mūsų šalyje, Lietuvos valstybės požiūrį į automobilių sportą, kaip galimybę tinkamai eksplikuoti Lietuvos vardą pasaulyje. Tai ypač svarbu, atsižvelgiant į faktą, jog Lietuvoje automobilių sportas, palyginus su kaimynėmis Latvija ir Estija, yra gana apleista sritis, neišnaudojamos visos galimybės garsinti Lietuvos vardą pasaulyje.

Asamblėjoje buvo kalbama apie tai, jog automobilių sportas daugelyje pasaulio šalių yra prioritetinė, valstybės finansuojama sritis. Pripažinta, jog tai puiki jaunimo nusikalstamumo prevencijos priemonė.

Asamblėjoje buvo nuspręsta ir galutinai patvirtinta, jog 2003 metais Lietuvoje vyks keli Europos automobilių sporto varžybų etapai.

Seimo narys Egidijus Skarbalius
Naujausi pakeitimai - 2002 10 17.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas