Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.10.14 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2002-10-14 dienos komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Vietos savivaldos įstatymo 10, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1256

Nusprćsta: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. Šio įstatymo projekto tikslas pakeisti savivaldybių seniūnijų teisinį statusą tikslu padidinti šios institucijos administracinius funkcinius gebėjimus, siekiant jų veiklos efektyvumo ir operatyvumo. (Balsavimo rezultatai: 7 balsavo “už“, 1 “susilaikė“.)

- Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projektą IXP- 1257

Nusprćsta: Projektŕ atmesti. Pritarus komiteto patobulintam Vietos savivaldos įstatymo 10, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui projektas IXP-1256 netenka prasmės. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 22 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektŕ IXP-1880 ir . (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Nusprćsta: Projektŕ atmesti. Pritarus komiteto patobulintam Vietos savivaldos įstatymo 10, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui projektas IXP-1257 netenka prasmės. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1938.

Nusprćsta: Bendru sutarimu paskirti komiteto išvados projekto rengėjais Gintarą Didžioką, Alvydą Ramanauską ir Rolandą Paksą. Ir projektą komitete svarstyti lapkričio 11 d.

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- 2003 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą IXP-1941

Nuspręsta: Daryti svarstymo komitete pertrauką, tikslu prašant Finansų ministerijos papildomos informacijos. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“).

- Mėgėjiškos sodininkystės ir sodininkų bendrijų įstatymo projektą IXP-1901, - Žemės reformos įstatymo 8 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1902, Kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1903

Nusprćsta: Daryti svarstymo komitete pertrauką ir siūlyti pagrindiniam komitetui prašyti Vyriausybės išvados šiems projektams. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.) (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Įstatymo “Dėl asmenų, laikomų nuolat gyvenančiais arba gyvenančiais Lietuvos Respublikoje“ pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-697(2)

Nusprćsta: Pritarti įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Einamieji klausimai:

- Dėl dekoncentravimo ir decentralizavimo

- Dėl viceministrų funkcijų vykdymo

Nusprćsta: Vidaus reikalų ministerijos prašymu dekoncentravimo ir decentralizavimo klausimą atidėti ir svartyti kartu su Vyriausybės valdymo reformų komitetu bendrame posėdyje. Antruoju klausimu išklausyta Vidaus reikalų viceministro E.Gusto informacija.

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 396-806
Naujausi pakeitimai - 2002 10 17.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas