Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto narių dalyvavimą (2002-10-16) Švenčionių rajono partnerystės (vietinės iniciatyvos) grupės parengto "Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo strateginio plano" pristatyme

Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas G.Mikolaitis, šio Komiteto nariai V.Rinkevičius, A.Vidžiūnas 2002 m. spalio 16 d. dalyvavo Švenčionių rajono partnerystės (vietinės iniciatyvos) grupės parengto Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo strateginio plano pristatyme. Analogiški strateginiai planai bus netrukus parengti taip pat Ukmergės ir Šalčininkų rajonuose.

Minėti trys rajonai dalyvauja Kaimo bendruomenių partnerystės programos įgyvendinime. Šią programą finansiškai remia Šiaurės Airija. Programos įgyvendinimas padės kurtis ir stiprėti kaimo bendruomenėms ir partnerystės grupėms rajonuose, tuo pačiu padės geriau pasirengti būsimos ES finansinės paramos pagal LEADER + ir kitas programas įsisavinimui.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 09.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai  >   2002 metai

LR Seimas