Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. spalio 16 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

(2002-10-16)

Komitetas svarstė Baudžiamojo kodekso 15(1) ir 227(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 41(2) straipsniu įstatymo projektą IXP-1788, Baudžiamojo proceso kodekso 9(2) straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 168(2) straipsniu įstatymo projektą IXP-1789, bei Baudžiamojo kodekso patvirtinimo 2000m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr.VIII-1968, Baudžiamojo proceso kodekso ,patvirtinimo 2002 m. kovo 14 d. Įstatymu Nr.IX-785, bei Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinimo 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo projektą IXP-1857.

Komitetas, išklausęs komiteto narių, patarėjo J.Dirmos, bei komiteto posėdyje dalyvavusių: Teisingumo viceministro G.Švedo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo P.Kuconio, Generalinės prokuratūros atstovo R.Tilindžio, Kalėjimų departamento direktoriaus S.Agurkio, Seimo Teisės departamento vyresniojo konsultanto M.Girdausko nuomonių, nusprendė padaryti šių projektų svarstyme pertrauką iki kito komiteto posėdžio.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(6), 56(1), 61, 66, 76, 78, 85, 87, 87(3), 87(4), 242 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 51(12) straipsniu įstatymo projektas IXP-1800.

NUSPRĘSTA: Komiteto svarstyme padaryti pertrauką, suredaguoti projektą pagal Seimo Teisės departamento bei komitete išsakytas pastabas ir projektą svartyti kitame komiteto posėdyje.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 225 straipsnių papildymo ir Kodekso papildymo 161(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-1790.

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41(3) straipsnio pakeitimo ir 173 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1644.

NUSPRĘSTA: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Darbo kodekso nuostatas bei galiojančio 173 straipsnio pirmos dalies dispoziciją.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 259, 260, 263, 269, 281, 284, 286, 293, straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1558.

NUSPRĘSTA: Grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas ir siūlyti projekto iniciatoriams šiame projekte dėstomas nuostatas inkorporuoti į naują ATPK redakciją.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 163(7) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1472.

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam projektui atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas ir komiteto pasiūlymą sumažinti 163 (7) str. 1 ir 2 dalių sankcijose baudų minimumus.

Komitetas apsvarstęs Aviacijos įstatymo 2, 8, 17, 21, 25, 45, 48, 52, 69, 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1874, nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarė.

Komitetas apsvarstęs Įmonių bankroto įstatymo 5 ir 9 straipsnių papildymo įstatymo projektą IXP-1198, nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, pagal komiteto siūlymą tobulinti nemokumo sąvoką, atsižvelgiant į ES valstybėse taikomą nemokumo sampratą, bankroto bylai iškelti.

Komitetas, apsvarstęs Mėgėjiškos sodininkystės ir sodininkų bendrijų įstatymo projektą IXP-1901, nusprendė nepritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, bei siūlyti pagrindiniam komitetui daryti svarstyme pertrauką ir prašyti LR Vyriausybės nuomonės dėl šio projekto.

Komitetas, apsvarstęs Žemės reformos įstatymo 8 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1902, bendru sutarimu nusprendė atmesti iniciatorių pateiktą įstatymo projektą.

Komitetas, apsvarstęs Kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1903, bendru sutarimu nusprendė atmesti iniciatorių pateiktą įstatymo projektą.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 17.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas