Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. spalio 16 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Viešųjų pirkimų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1922.

NUSPRĘSTA :

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms (“už”-7, “prieš”-1, “susilaikė”- 2).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

 

2.SVARSTYTA:

Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1653.

NUSPRĘSTA :

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką (bendru sutarimu).

3. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-10-21) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-10-21) darbotvarkę.

4-5.SVARSTYTA:

Pasirengimas 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto IXP-1941 bei Seimo rezoliucijos "Dėl 2003, 2004 ir 2005 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių" projekto IXP-1942 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Uspaskich, J.Veselką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2001 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" projekto IXP-1485 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, J.Razmą ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Uzbekistano Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos ratifikavimo" projekto IXP-1928 svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, S.Lapėną ir komiteto patarėją D.Šimkų.

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. spalio 21 dienos.

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Vidaus vandenų transporto kodekso 1, 6, 13, 15, 16, 31, 61 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo bei 73, 74, 75 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto IXP-1951 ES svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, S.Lapėną ir komiteto patarėją D.Šaltmerį.

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. spalio 26 dienos.

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-1607 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, P.Vilką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įmonių bankroto įstatymo 31 ir 32 straipsnių papildymo įstatymo projekto IXP-1432 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę.

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. spalio 21 dienos.

 

11.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl Lietuvos naftos produktų mažmeninės prekybos įmonių asociacijos rašto "Dėl kasos aparatų naudojimo, aptarnavimo"" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, E.Maldeikį ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2002 10 16.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas