Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2002-10-16 d. posėdį

1. SVARSTYTA. Dėl mėsos sektoriaus būklės.

Pranešėjai: Vytautas Grušauskas - Žemės ūkio ministerijos sekretorius,

Gediminas Radzevičius - Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos pirmininkas

Kaimo reikalų komitetas 2002 m. spalio 16 d. posėdyje apsvarstė padėtį šalies mėsos sektoriuje.

Žemės ūkio ministerijos sekretorius Vytautas Grušauskas informavo, kad per š.m. 8 mėnesius gyvulių ir paukščių supirkta 88,9 tūkst. tonų arba 8 procentais daugiau negu pernai. Sausros metu buvo padidėjusi pasiūla, bet dabartiniu metu galvijų ir kiaulių pasiūla yra lygi paklausai. Tačiau lyginant su praeitais metais ženkliai sumažėjo superkamų gyvulių ir paukščių kainos.

Dabartiniu metu už I kategorijos gyvo svorio buliukus mokama po 2,60-2,70 Lt/kg., o už karves tik po 1,70-1,90 Lt/kg. Kiaulės iš ūkininkų bei gyventojų superkamos pagal gyvąjį svorį ir mokama po 3,20-3,30 Lt/kg. Pagal naują tvarką su stambesniais kiaulių augintojais atsiskaitoma apmokant už skerdenų masę ir kokybę ir jie gauna po 4,60-5,30 Lt/kg. skerdenos.

Bendrai superkamosios kainos palyginus š. m. I pusmetį su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo ir sudarė: galvijų – 97 proc., kiaulių – 73 proc., paukščių – 77 proc.

Šalyje veikia 234 gyvulių skerdyklos bei 212 mėsos perdirbimo įmonės.

Lietuvoje yra tik 5 mėsos perdirbimo įmonės, kurios turi ES veterinarinio patvirtinimo numerius ir gali eksportuoti savo produkciją į Europos Sąjungos šalis. Tai R. Irtmono firma “Rovista”, UAB “Biovela”, UAB “Vilkė”, UAB “Mažeikių mėsinė” ir UAB “Sikasta” įmonė Skinija.

Valstybinės maisto ir veterinarijos duomenimis per š.m. 9 mėnesius iš Lietuvos eksportuota 2300 tonų jautienos, 1402 tonų kiaulienos, 1493 tonos paukštienos, 165 tonos dešrų ir 512 tonos mėsos gaminių.

Per tą patį laikotarpį į Lietuvą buvo įvežta 161 tona jautienos, 2202 tonos kiaulienos, 1900 tonų lašinių, 1596 tonos valgomų subproduktų. Paukštienos įvežta net 8964 tonos, tai 1,4 karto daugiau negu pernai.

Kaimo reikalų komiteto nariai konstatavo, kad mažėja mėsos gamyba ir suvartojimas, gyvulių augintojai nepakankamai apsirūpino pašarais, gyvulių supirkimo kainos pasiekė žemiausia lygį per paskutiniuosius metus ir kyla grėsmė, kad sekančiais metais Lietuvoje gali pritrūkti vietinės gamybos mėsos produkcijos.

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta pasiūlė Žemės ūkio ministerijai per mėnesį laiko įvertinti kaip vykdomos Žemės ūkio ir kaimo pletros strategijos įgyvendinimo 2002-2004 m. Mėsos ūkio plėtros programos priemonės ir patikslinti prognozės sekantiems metams dėl gyvulininkystės išvystymo.

Posėdyje apsvarstyti Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos prezidento Gedimino Radzevičius pasiūlymai dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifas taikymo atšaldytai ir giliai užšaldytai mėsai ir mėsos produktams bei turgaus prekybos ir ūkinių subjektų apmokestinimo sąlygų suvienodinimo.

Nutarta pasiūlyti Žemės ūkio ir Finansų ministerijoms įvertinti šiuos Mėsos perdirbėjų pasiūlymus.

Kartu išnagrinėti ir kiti aktualūs G. Radzevičius pasiūlymai dėl lietuviško prekės ženklo, prekybinių įmonių atsiskaitymo už pateiktus maisto produktus laiko sutrumpinimo.

Kartu su Valstybine maisto ir veterinarine tarnyba išnagrinėti AB “Rietavo veterinarinės sanitarijos” privatizavimo rezultatai ir aptartos gyvūninės kilmės atliekų perdirbimo problemos bei skerdyklų ir mėsos perdirbimo įmonių galimybės vykdyti ES veterinarinius reikalavimus.

Taip pat Kaimo reikalų komiteto šios dienos posėdyje įvyko klausymai:

1. dėl Mėgėjiškos sodininkystės ir sodininkų bendrijų įstatymo projekto IXP–1901, Žemės reformos įstatymo 8 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP–1902, LR Įstatymo “Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų” pakeitimo įstatymo projekto IXP–1903;

2. dėl Žemės reformos įstatymo 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1910.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas