Lietuvos Respublikos Seimas

2002-10-16 d. posėdis

1. Apsvarstyti Pagrindinių makroekonominių rodiklių 2003-2005 m. prognozė ir Nacionalinio biudžeto prognozuojamos pajamos 2003 metams. Taip pat Lietuvos Respublikos Prezidentūros, LR Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausioji rinkimų komisijos, Seimo kontrolierių įstaigos 2003 m. išlaidų sąmatas.

Nuspręsta:

Galutiniai sprendimai bus priimti 2002-11-11 d. Komiteto posėdyje.

2. Seimo valdybos 2002 metų gegužės 8 d. sprendimu Nr.855 sudarytos darbo grupės parengto Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Valstybinio audito koncepcijos" projekto ir Valstybinio audito koncepcijos projekto svarstymas.

Nuspręsta:

Priimti darbo grupės parengtus Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Valstybinio audito koncepcijos" ir Valstybinio audito koncepcijos projektus ir nustatyta tvarka registruoti juos Seime.

3. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Mokesčių administravimo įstatymo 26(1) straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-1971 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 129 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pasirengimas projekto svarstymui G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2003 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui IXP-1967 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- 2003 metų privalomojo draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui IXP-1968 - kuratoriai G.Šivickas G.Vagnprius /A.Brazdilienė;

- Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-1847(2 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/;

- Baudžiamaisiais įstatymais uždrausta veika padarytos žalos atlyginimo įstatymo projektui IXP-130(3) - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 16.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas