Lietuvos Respublikos Seimas

Posėdžių darbotvarkės

2002 05 22

1. Dėl Komisijos pirmininkės R.Juknevičienės pavaduotojų paskyrimo.

2. Dėl Komisijos veiklos krypčių projekto.

3. Dėl asmenų, atsakingų už klausymų organizavimą, paskyrimo.

4. Dėl išvažiuojamųjų posėdžių į rajonus organizavimo.

 

2002 05 27 (išvažiuojamasis posėdis)

1. Klausimų, susijusių su sveikatos priežiūros įstaigų finansavimu ir kompensuojamųjų vaistų kvotų nustatymu, svarstymas Zarasų rajono savivaldybėje su savivaldybės administracijos vadovais.

2. Klausimų, susijusių su sveikatos priežiūros įstaigų finansavimu ir kompensuojamųjų vaistų kvotų nustatymu, svarstymas Zarasų rajono savivaldybės ligoninėje su jos vadovais, Zarasų pirminės sveikatos priežiūros centro vadovais, gydytojais, savivaldybės administracijos vadovais, Sveikatos apsaugos ministerijos, ligonių kasų atstovais, kitais suinteresuotais asmenimis.

 

2002 05 29 (išvažiuojamasis posėdis)

1. Klausimų, susijusių su sveikatos priežiūros įstaigų finansavimu ir kompensuojamųjų vaistų kvotų nustatymu, svarstymas Ukmergės rajono savivaldybėje su savivaldybės administracijos vadovais.

2. Klausimų, susijusių su sveikatos priežiūros įstaigų finansavimu ir kompensuojamųjų vaistų kvotų nustatymu, svarstymas Ukmergės ligoninėje su jos vadovais, Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro vadovais, gydytojais, Sveikatos apsaugos ministerijos, ligonių kasų atstovais, kitais suinteresuotais asmenimis.

2002 06 03

1. Informacija apie Komisijos atliekamą darbą.

2. Dėl Komisijos klausymų š.m. birželio 5 d.

3. Kiti klausimai.

2002 06 05

I. Liudijimai apie padėtį, susidariusią po naujos sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo tvarkos įvedimo:

1. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų atstovo liudijimas.

2. Antrinės sveikatos priežiūros įstaigų atstovo liudijimas.

3. Slaugos ligoninių atstovo liudijimas.

4. Lietuvos gydytojų sąjungos atstovo liudijimas.

5. Sveikatos apsaugos ministro liudijimas.

6. Nacionalinės sveikatos tarybos atstovo liudijimas.

7. Valstybinės ligonių kasos atstovo liudijimas.

II. Diskusijos.

 

2002 06 10

I. Liudijimai apie padėtį, susidariusią po limitų kompensuojamiems vaistams įvedimo:

1. Šiaulių pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojo pavaduotoja, ekonomistė E.Baliutavičienė.

2. Kauno medicinos universiteto Šeimos klinikos vadovas L.Valius.

3. Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V.Augustinienė.

4. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų asociacijos valdybos narė G.Kuliešienė.

5. Lietuvos gydytojų sąjungos pirmininkas L.Labanauskas.

6. Sveikatos apsaugos ministras K.R.Dobrovolskis .

7. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotojas H.Baubinas.

II. Diskusijos.

 

2002 06 12 (išvažiuojamasis posėdis)

Klausimų, susijusių su sveikatos priežiūros įstaigų finansavimu ir kompensuojamųjų vaistų kvotų nustatymu, svarstymas Telšių rajono savivaldybėje su savivaldybės administracijos vadovais, Telšių ligoninės, Telšių pirminės sveikatos priežiūros centro vadovu, gydytojais, Sveikatos apsaugos ministerijos, ligonių kasų atstovais, kitais suinteresuotais asmenimis.

 

2002 06 17

Dėl Komisijos išvadų projekto.

 

2002 06 20

Dėl Komisijosvadų projekto.

 

2002 06 24

Dėl Komisijos išvadų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 16.
Rasa Ramonaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji tyrimo komisija sveikatos apsaugos sistemoje susidariusiai padėčiai ištirti  >   Posėdžiai

LR Seimas