Lietuvos Respublikos Seimas

B. Vėsaitės komandiruotės į Bulgarijos Respubliką 2002 03 04-06 d. ataskaita

Aš, Birutė Vėsaitė, 2002 kovo 4-6 dienomis Bulgarijos Lyčių tyrimo fondo kvietimu dalyvavau trečiojoje tarptautinėje parlamentarų konferencijoje "Lyčių lygybė Bulgarijos parlamento darbotvarkėje". (Seimo valdybos 2002 kovo 4 d. sprendimas Nr. 748). Kelionės ir kitas dalyvavimo konferencijoje išlaidas apmokėjo konferencijos organizatoriai.

Konferencijoje buvo aptartos lyčių lygybės įstatyminė bazė bei struktūros Europos Sąjungoje bei Balkanuose. Šioje konferencijoje perskaičiau pranešimą tema: Lyčių lygybė Lietuvoje - įstatyminė bazė, įgyvendinimo mechanizmai, ateities tendencijos.

Lietuva pristatoma kaip šalis, kuri tarp šalių kandidačių į Europos Sąjungą labai daug nuveikė lygių galimybių įgyvendinimo srityje, todėl buvo prašoma atlikti Bulgarijos Parlamento paruošto Lygių galimybių įstatymo projekto ekspertizę. Drauge su Slovėnijos, Austrijos parlamentarais pareiškėme pastabas šiam įstatymo projektui.

Seimo narė

Birutė Vėsaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 10 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BULGARIJA

LR Seimas