Lietuvos Respublikos Seimas

2002 10 14 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo, bendru sutarimu, komitetas pritarė Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano" projektui IXP-1794. Pranešėju paskirtas Henrikas Žukauskas.

Taip pat nuspręsta pritarti Miškų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1894. Pranešėju paskirtas Alfonsas Macaitis.

Po svarstymo, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 225 straipsnių papildymo ir kodekso papildymo 161-1 straipsniu įstatymo projekto IXP-1790, nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti projektui ir siūlyti atsižvelgti į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas. Komiteto paskirtas pranešėjas A.Poplavski.

Po svarstymo, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(6), 56(1), 61, 66, 76, 78, 85, 87, 87(3), 87(4), 242 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir kodekso papildymo 51(12) straipsniu įstatymo projekto IXP-1800, nuspręsta iš esmės pritarti projektui ir siūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas bei siūlyti pagrindiniam komitetui nepritarti 86 straipsnio pakeitimui ir papildymui ir palikti 86 straipsnio galiojančią redakciją. Komiteto paskirtas pranešėjas V.Baravykas.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 15.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas