Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas: “Neturi būti eksperimentuojama nei su mūsų įstojimu į Šengeną, nei su mūsų suverenumu”

Spalio 15 d. pranešimas VIR

Dalyvaudamas bendroje Europos Parlamento ir Lietuvos, Lenkijos bei Rusijos parlamentų vadovų diskusijoje Briuselyje Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas pabrėžė, kad Lietuva yra pasirengusi prisidėti siekiant susitarimo dėl Kaliningrado srities klausimo.

Tačiau Seimo Pirmininkas pabrėžė, kad “Lietuvos indėlis galimas tik esant tam tikroms griežtoms sąlygoms: politinėms ir teisinėms garantijoms dėl kuo ankstesnio Lietuvos prisijungimo prie Šengeno sutarties, horizontalaus numatomų priemonių taikymo visoms dabartinėms ES bei stojančioms šalims, bendro siūlomų sprendimų įgyvendinimo bei abipusiškumo principo taikymo”.

“Esame jau ne kartą išsakę savo poziciją Europos Sąjungos pusei dėl galimų tolesnių lankstumų vizų režime su Kaliningrado sritimi ir neketiname šios pozicijos atsisakyti. Savo ruožtu, besiplečiančios Sąjungos interesų labui Lietuva yra pasirengusi prisidėti siekiant susitarimo su Rusijos Federacija tranzito iš ir į Kaliningrado sritį klausimu”, sakė Seimo Pirmininkas.

Seimo Pirmininkas akcentavo, kad “supaprastintas” tranzito dokumentas”, kurį pasiūlė Europos Komisija, turėtų būti taikomas vienodai visoje Šengeno erdvėje, tačiau tai negali tapti kliūtimi valstybėms kandidatėms ateityje prisijungti prie Šengeno sutarties.

“Tik po įstojimo į Šengeną Lietuva bus pasirengusi nagrinėti bevizių tranzitinių traukinių idėją – tai aiškiai pasakė LR Seimas priimtoje spalio 10 dienos rezoliucijoje dėl Kaliningrado”, sakė A. Paulauskas.

Seimo Pirmininkas taip pat akcentavo, kad Seimo rezoliucija patvirtina, jog Lietuva tvirtai laikosi nuostatos įgyvendinti visus aquis (ES teisės ir praktikos) reikalavimus ir tapti pilnateise Europos Sąjungos ir Šengeno erdvės dalyve, be jokių išlygų ir išimčių.

“Neturi būti eksperimentuojama nei su mūsų įstojimu į Šengeną, nei su mūsų suverenumu. Negalime rizikuoti savo piliečių, savo verslo, ir transporto judėjimo laisve Europoje. Be šito mūsų narystė Europos Sąjungoje būtų nepilnavertė”, pabrėžė Seimo Pirmininkas.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 15.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas