Lietuvos Respublikos Seimas

KOMANDIRUOTĖS (2002-09-10 - 2002-09-11) Į DANIJĄ ATASKAITA. ES valstybių narių ir šalių kandidačių parlamentarų, atstovaujančių agrarinius komitetus, susitikimas - konferencija

 

Komandiruotės (2002 09 10-11) į Daniją

ATASKAITA

  1. Dalyviai.
  2. Europos Sąjungos valstybių narių ir šalių kandidačių parlamentarų, atstovaujančių agrarinius komitetus, susitikimas – konferencija.

  3. Tikslas.
  4. Konferencijoje Kopenhagoje išklausėme 7 pranešimų, tame skaičiuje ES komisaro F. Fišlerio ir Danijos Maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministrės U. F. Boel. Pranešimų temos susijusios su Europos Sąjungos plėtra, esama ir būsima žemės ūkio Bendrąja politika, Pasaulio Prekybos organizacijos veikla ir būsimus pasikeitimus.

  5. Temų turinys.

Konferencijos pranešimuose buvo akcentuojamos svarbiausios nuostatos, kurias mes ne sykį girdėjome, skaitėme, analizavome. Suprantama, tikslas išlikęs tas pats: įtikinti šalis kandidates, kad ES nuostatos, paskelbtos šių metų pavasarį, iš esmės nesikeis. Ypač tai buvo akcentuojama dėl tiesioginių išmokų. Jau beveik galima patikėti, kad tiesioginės išmokos šalims kandidatėms galutinai išliks 25 procentų lygio nuo tiesioginių išmokų dydžio šalims narėms.

Šiokią tokią viltį teikia žemės ūkio produkcijų kvotų galimas pasikeitimas. Dėl kvotų galimos derybos su kiekviena atskira šalimi kandidate.

Pareikšti priekaištai Jungtinėms Amerikos Valstijoms, kurios nesilaiko PPO nustatytų privalomų normų ir tarifų dėl žemės ūkio produkcijos eksporto ir importo sąlygų, bet besąlygiškai šito reikalauja iš ES valstybių.

Po kiekvieno pranešimo konferencijos dalyviai turėjo galimybę pateikti klausimus. Be to, buvo suteiktos sąlygos kalbėti trijų valandų diskusijose.

Diskusijose aktyviausiai dalyvavo Lietuvos Respublikos Kaimo reikalų komiteto pirmininkas G. Kniukšta. Jis labai argumentuotai ir įtaigiai siekė įrodyti geresnių sąlygų ir paramos būtinumą šalims kandidatėms ir ypač Lietuvos žemdirbiams.

 

J. Čiulevičius.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 10.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Komiteto bei komiteto narių ataskaitos  >   2002 metai

LR Seimas