Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Komisijos veiklą

Laikinoji komisija telekomunikacijų problemoms tirti buvo sudaryta 2001 m. sausio 26 d. Seimo nutarimu Nr. IX-174.

2001 m. gruodžio 21 d. Seimo nutarimu Nr. IX-693 Komisija baigė darbą.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 15.
Jadvyga Ilgeviciute   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji komisija telekomunikacijų problemoms tirti  >   Kita informacija

LR Seimas