Lietuvos Respublikos Seimas

Posėdžių darbotvarkės

 

2001 02 07

Dėl Komisijos darbo organizavimo.

2001 02 12

1. Dėl atsakingų Vyriausybės institucijų įsipareigojimų, kad laiku būtų nustatomi fiksuoto ryšio telekomunikacijų paslaugų tarifai, vykdymo.

2. Dėl vartotojų teisių gynimui būtinų Telekomunikacijų įstatymo pataisų pagal atitinkamą LR Konstitucinio Teismo nutarimą parengimo klausimų.

2001 02 20

Dėl pasiruošimo telekomunikacijų rinkos reguliavimui po jos demonopolizavimo (apskritojo stalo diskusija).

2001 02 26

1. Dėl priežasčių, dėl kurių nebuvo įsteigta Ryšių reguliavimo tarnyba, išaiškinimo.

2. Dėl informacijos, pateiktos apskritojo stalo diskusijos telekomunikacijų rinkos reguliavimo klausimais metu.

3. Dėl sujungimo mokesčio įvedimo pagrįstumo.

2001 03 14

Dėl teisės aktų, reikalingų telekomunikacijų rinkos reguliavimui po jos demonopolizavimo, parengimo plano ir jų priėmimo terminų.

2001 03 21

Dėl teisės aktų, reikalingų telekomunikacijų rinkos reguliavimui po jos demonopolizavimo, parengimo plano ir jų priėmimo terminų.

2001 05 18

Dėl valstybinių institucijų telekomunikacijų tinklų sujungimo problemų.

2001 06 29

1. Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos veiklos, rengiant teisės aktus, reikalingus telekomunikacijų rinkos reguliavimui po jos demonopolizavimo.

2. Dėl Susisiekimo ministerijos Ryšių departamento veiklos, rengiant teisės aktus, reikalingus telekomunikacijų rinkos reguliavimui po jos demonopolizavimo.

3. Vidaus reikalų viceministro Juozo Zalatoriaus informacija.

4. Dėl Laikinosios komisijos telekomunikacijų problemoms tirti tolimesnės veiklos.

2001 12 04

Dėl Seimo laikinosios komisijos telekomunikacijų problemoms tirti išvados.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 15.
Jadvyga Ilgeviciute   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji komisija telekomunikacijų problemoms tirti  >   Posėdžiai

LR Seimas