Lietuvos Respublikos Seimas

KOMANDIRUOTĖS ATASKAITA (Ryga, 2002-09-15 - 2002-09-17). Specialioji informacinė konferencija "Bendroji žemės ūkio politika ir plėtra"

KOMANDIRUOTĖS (STAŽUOTĖS) ATASKAITA

2002-09-26

Vilnius

 

Ataskaitą pateikė: Romaldas ABUGELIS, vyresn. patarėjas, Kaimo reikalų komitetas.

Pagrindas: Įsakymas Nr. 85 KK

Vieta: Ryga, Latvijos Respublika.

Data: nuo 2002 m. rugsėjo 15 d. iki 2002 m. rugsėjo 17 d.

Bendradarbiavimo programa: -

Pobūdis: tarnybinis pavedimas.

Tikslas: dalyvauti specialioje informacinėje konferencijoje “Bendroji žemės ūkio politika ir plėtra”.

Kviečiančioji institucija: Europos Komisija.

Institucijų individualus kvietimas: Europos Komisija.

Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (Seimo kanceliarija – dienpinigiai).

Įvyko susitikimai:

su Europos Komisijos nariu (žemės ūkio komisaru) Franz Fischler,

Europos parlamento nariu Karl. Erik Olsson,

Latvijos žemės ūkio ministru K.Slakteriu,

keletu Europos komisijos pareigūnų,

Airijos ūkininkų sąjungos pirmininku Michael Treacy,

kolegomis iš kitų šalių kandidačių.

Nagrinėtos temos:

1. Žemės ūkis – derybų eiga,

2. Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP), jos reforma,

3. SAPARD,

4. Kaimo plėtros priemonės,

5. Rinkos perspektyvos,

6. Airijos patirtis,

7. Europos parlamento ateitis,

8. Žemės ūkio informacinė sistema ir kt.

Aptarti klausimai ir šalių pozicijos:

1. BŽŪP reforma (vidutinės trukmės siūlymai),

2. SAPARD lėšų įsisavinimo problemos,

3. Derybų žemės ūkyje eiga – tiesioginės išmokos, kvotos ir t. t.

Aktuali informacija Seimo kanceliarijos padaliniams: informacija gali būti naudinga Europos reikalų komitetui, Informacijos analizės skyriui.

Pasiūlymai dėl įgytų žinių panaudojimo Seime:

1. Su konferencijos darbo rezultatais supažindinti KRK nariai,

2. Kaimo reikalų komitetas numato surengti konferenciją “Bendruomenės ir kaimo plėtra”,

3. Informacija bus panaudota seminaruose ir susitikimuose su žemdirbiais ir kaimo bendruomenių atstovais.

Atvežta informacinė medžiaga ir leidiniai:

1. “EU agriculture and enlargement”,

2. “Agricultural Situation in Candidate Countries (Estonia, Latvia, Hungary, Poland, Czech Republic),

3. “Mid – Term Review of the Common Agricultural Policy”,

4. “SAPARD annual report 2001”,

5. “Prospects for agricultural markets 2002 – 2009”,

6. Pagrindiniai pranešimai (yra elektroninis pranešimų variantas).
Naujausi pakeitimai - 2002 10 15.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Komiteto bei komiteto narių ataskaitos  >   2002 metai

LR Seimas