Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. spalio 10 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

Seimo narių K.D.Prunskienės ir V.Einorio 2002-10-08 bei Seimo nario J.Razmos 2002-10-09 pasiūlymai Seimo nutarimo "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo" projektui IXP-1773(4SP).

NUSPRĘSTA :

1. Pritarti pirmam Seimo narių K.D.Prunskienės ir V.Einorio pasiūlymui (“už”-5, “prieš”-0, “susilaikė”-4);

2. Pritarti antram Seimo narių K.D.Prunskienės ir V.Einorio pasiūlymui (bendru sutarimu);

3. Nepritarti pirmam (“už”-1, “prieš”-3, “susilaikė”-4) ir antram (“už”-2, “prieš”-3, “susilaikė”-4) Seimo nario J.Razmos pasiūlymui.

4. Pritarti trečiam (bendru sutarimu) Seimo nario J.Razmos pasiūlymui.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 14.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas