Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2002-10-14 d. posėdį

 

1. SVARSTYTA: Žemės reformos įstatymo 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (IXP-1815).

(KRK išvadų rengėjai: SN: G.Mikolaitis, V.Žalnerauskas, S.Staliūnas - KRK patarėjas.

Stadija - SVARSTYMas, KRK - PAGRINDINIS).

Įstatymo projekte numatyta grąžinti religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams, kurie veikė iki 1940 m. liepos 21 d., ir kurių turtas buvo nacionalizuotas, prie turimų pastatų ir kitų statinių naudojamus žemės sklypus.

Įstatymo projekte patikslinamas žemės sklypų projektavimo eiliškumas ir, siekiant išvengti nesusipratimų dėl suprojektuotų sklypų matavimo ir nuosavybės dokumentų parengimo eilės, nustatyta, kad žemės reformos žemėtvarkos projektai įgyvendinami Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.

Patikslinamos įstatymo nuostatos reglamentuojančios valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuomą žemės reformos metu ir nustatoma valstybinių institucijų teisė ginčyti sandorius dėl žemės perleidimo ar nuomos, jei sandorio šalys nesilaiko sandoryje nustatytų sąlygų arba, jei sandoriai sudaryti pažeidžiant įstatymų reikalavimus.

NUSPRĘSTA: Pritarti Žemės reformos įstatymo 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui (IXP-1815).

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu- už.

2. SVARSTYTA: Žemės įstatymo 31 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (IXP–1770(2)) (Papildomai gautų pasiūlymų svarstymas).

(KRK išvadų rengėjai: SN: V.Velikonis, V.Rinkevičius, S.Staliūnas - KRK patarėjas.

Žemės įstatymo 31 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas numato sumažinti kliūtis asmenims įveisiantiems mišką žemės ūkio paskirties žemėje.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Teisės departamento pasiūlymams Žemės įstatymo 31 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui (IXP–1770(2));

2. Nepritarti Seimo narės Nijolės Steiblienės pasiūlymui Žemės įstatymo 31 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui (IXP–1770(2));

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu- už.

3. SVARSTYTA: Žemės reformos įstatymo 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (IXP–1910).

(KRK išvadų rengėjai: SN: G.Kniukšta, S.Staliūnas - KRK patarėjas.

Stadija - SVARSTYMO PARENGIAMIEJI DARBAI, KRK - PAGRINDINIS).

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Seimo narius Zenoną Mačernių ir Viktorą Rinkevičių.

2. Klausymus rengti 2002-10-16.

3. Išvados projektas turi būti pateiktas iki 2002 m. spalio 21 d. (pasiūlymų laukti iki 2002 – 10 – 20).

4. Svarstymo data komitete – 2002 m. spalio 21 d.

5. už komiteto išvados projekto (išvados) surašymą ir klausymų organizavimo techninį aptarnavimą paskirti patarėją Silvestrą Staliūną ir padėjėją Simantę Kairienę.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu- už.

4. SVARSTYTA: Dėl “Privačių miškų savininkų savivaldos organizacinių struktūrų plėtros programos”.

(Pranešėjai: Stasys Mizaras–Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas,

V. Vaičiūnas–Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius)

Lietuvos miško savininkų asociacija Komitetui pateikė “Privačių miškų savininkų savivaldos organizacinių struktūrų plėtros programą”. Posėdyje išklausyti miško savininkų ir valstybinių institucijų atstovų pranešimai dėl pateiktos programos.

Komitetas pritarė Lietuvos miško savininkų asociacijos veiklai miškų savininkų švietimo, konsultavimo ir kitose srityse.

NUSPRĘSTA: šio klausimo svarstymą pratęsti Komiteto posėdyje, kai Aplinkos ministerija bus parengusi privačių miškų savininkų konsultavimo, mokymo ir švietimo programą.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

5. SVARSTYTA: Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo “ Dėl Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos” projekto (IXP-1485).

NUSPRĘSTA: Pritarti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos” projektui Nr. IXP-1485.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu. (Dalyvavo 10 KRK narių).

6. SVARSTYTA: Dėl kvietimo dalyvauti Švenčionių rajono partnerystės grupės strategijos pristatymo programoje.

Kaimo reikalų komitetas gavo kvietimą dalyvauti Švenčionių rajono partnerystės grupės strategijos pristatymo programoje 2002 m. spalio 16 d.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti sekančių komiteto narių dalyvavimui Švenčionių rajono partnerystės grupės strategijos pristatymo programoje: Gintautas Mikolaitis, Zenonas Mačernius, Viktoras Rinkevičius, Arvydas Vidžiūnas. Kartu vyksta Kaimo reikalų komiteto vyresnysis patarėjas - Romaldas Abugelis.

2. Aukščiau išvardinti Komiteto nariams siūloma užtikrinti savo pavaduotojų dalyvavimą 2002 m. spalio 16 d. vyksiančiame Komiteto posėdyje.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas