Lietuvos Respublikos Seimas

Spalio 9 d. posėdyje

 

Apsvarstytas Seimo nutarimo "Dėl Kauno medicinos universiteto statuto patvirtinimo" projektas IXP-1568(2). Posėdyje dalyvavęs KMU prorektorius prof. Žilvinas Padaiga informavo, kaip Universitetas atsižvelgė į naujas Seimo Teisės departamento pastabas. Nuspręsta parengti naują Seimo nutarimo projektą IXP-1568(3), pataisytą atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas ir Universiteto senato nuomonę.

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų pakeitimo" projektą pristatė Lietuvos mokslo tarybos patarėjas Vladislovas Guoga ir Komiteto vyresnysis patarėjas, Lietuvos mokslo tarybos narys Alfonsas Ramonas. Nuspręsta teikti Seimui ( komiteto pirmininko R.Pavilionio vardu) parengtą Seimo nutarimo projektą ir pradėti Lietuvos mokslo tarybos nuostatų pakeitimo projekto svarstymą.

Toliau svarstytas naujos redakcijos Švietimo įstatymo projektas. Posėdyje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorius Arūnas Plikšnys ir vyr.specialistė Kostancija Mikolajevičienė bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė. Svarstymas bus tęsiamas kituose posėdžiuose.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 10.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas