Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

 

Spaudos tarnybai 2002-10-09

 

 

Komitetas 2002-10-09 posėdyje svarstė Administracinių teisės pažeidimų kodekso 200, 204, 225 straipsnių pakeitimo ir 203 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr.IXP-1741, Tarnybinio paso įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1742, Pilietybės įstatymo 1, 2, 17, 21, 23, 28, 29, 31, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1743 ir Įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos” 1, 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1744. Posėdyje dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos sekretorius A.Rimkevičius, Migracijos departamento direktorius A.Gavėnas, Policijos departamento Teisės skyriaus komisaras-inspektorius E.Šiaudinis. Komitetas bendru sutarimu pritarė įstatymų projektams Nr.IXP-1741 ir Nr.IXP-1742, iš kurių vieno tikslas – suderinti Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnius su Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės bei Lietuvos Respublikos paso įstatymų nuostatomis ir nustatyti administracinę atsakomybę už administracinius teisės pažeidimus, kito tikslas – papildyti Tarnybinio paso įstatymą nuostatomis apie įrašus tarnybiniame pase ryšium su Asmens tapatybės kortelės 43įstatymo įsigaliojimu. Kitus du projektus, Nr.IXP-1743 ir Nr.IXP-1744, Komitetas atmetė ryšium su tuo, jog yra priimti naujos redakcijos Pilietybės ir jos įgyvendinimo įstatymai, kuriuose jau yra reglamentuotos teikiamų projektų nuostatos.

Taip pat Komitetas svarstė Mėgėjiškos sodininkystės ir sodininkų bendrijų įstatymo projektą Nr.IXP-1901, Žemės reformos įstatymo 8 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1902, Kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1903. Posėdyje dalyvavo Aplinkos ministerijos kraštovaizdžio skyriaus vedėjas D.Pivoriūnas, Seimo Kaimo reikalų komiteto patarėjas S.Staliūnas, Žemės ūkio ministerijos vyresn. specialistas E.Zdanevičius. Komitetas nusprendė atmesti įstatymų projektus Nr.IXP-1901 ir Nr.IXP-1902 kaip pažeidžiančius Žmogaus teises bei teises į privačią nuosavybę. Įstatymo projektą Nr.IXP-1903 Komitetas siūlo grąžinti iniciatoriams tobulinti, kadangi, Komiteto narių nuomone, turi būti reglamentuotas ir sodininkų bendrijų bendro turto panaudojimas.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 10.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas