Lietuvos Respublikos Seimas

2002 10 07 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas po svarstymo Administracinių teisės pažeidimų kodekso 56, 87, 87³ straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1334 nusprendė:

siūlyti pagrindiniam komitetui atmesti projektą, nes:

1) galiojančioje ATPK redakcijoje numatytos baudos už mėgėjiškos žūklės pažeidimus yra pakankamai didelės, įvertinant tai, kad pagal galiojančius įstatymus papildomai numatytas privalomas nuostolių atlyginimas už kiekvieną sugautos žuvies rūšį;

2) Komiteto nuomone, minimalios baudos sumažinimas juridiniams asmenims už žvejybos tvarkos ar žuvų išteklių apsaugos taisyklių Baltijos jūros teritoriniuose vandenyse ir ekonominėje zonoje pažeidimus būtų netikslingas, nes tai susilpnintų šios sankcijos poveikį ir taip augantiems brakonieriavimo mastams šiame regione.

Pranešėju paskirtas Antanas Baura.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 09.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas