Lietuvos Respublikos Seimas

S.Dmitrijevo kelionės į Rusijos Federaciją 2002 03 27-31 d. ataskaita

Š.m. kovo 28 d. – kovo 29 d. Maskvoje (Rusijos Federacija) įvyko Maskvos miesto Vyriausybės Tarptautinių santykių Departamento organizuojamas “Teisinės pagalbos tėvynainiams “ Maskva – rossijane” teikimo centro ” įkuriamasis posėdis. Konferencijos tikslas – apsikeisti informacija bei pasidalinti patirtimi palaikant ir integruojant tėvynainius į nacionalinių valstybių politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį gyvenimą.

Atsižvelgiant į konferencijos mokslinį – praktinį pobūdį, dalis konferencijos laiko skirta tėvynainių ,gyvenančių užsienyje, teisių apsaugai, kita - skirta konstruktyviems pasiūlymams gerinant bei stiprinant ryšius tarp tėvynainių. Konferencijoje aktyviai dalyvavo teisininkai ir advokatai iš NVS ir Baltijos šalių. Buvo svarstomas “Koordinacinės Tarybos” ir “Teisinės pagalbos tėvynainiams “Maskva rossijane” teikimo centro” įkūrimo klausimas.

Konferencijos darbo išdavoje parengta apibendrinanti Rezoliucija, į kurią buvo įtraukti išrinkti “Koordinacinės Tarybos nariai”. Įvairių Konferencijos pranešėjų buvo atkreiptas dėmesys į skirtingą tėvynainių padėtį skirtingose šalyse.

Seimo narys

Sergejus Dmitrijevas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 08.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   RUSIJA

LR Seimas