Lietuvos Respublikos Seimas

S. Dmitrijevo kelionės į Rusijos Federaciją 2002 10 02-05 d. ataskaita

Š.m. spalio 1 d. – spalio 4 d. Maskvoje (Rusijos Federacija) įvyko Maskvos miesto Vyriausybės organizuojamas “apskrito stalo” posėdis “Užsienio diaspora – Rusijos ekonominis potencialas”. Konferencijos tikslas – apsikeisti informacija, pasidalinti patirtimi ir pritaikyti ją praktiškai tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo sferoje.

Renginyje aktyviai dalyvavo Maskvos miesto meras, vicemerai, Maskvos miesto Vyriausybės ministrai, Rusijos Federacijos Prezidento Administracijos, valstybinės DUMA’os, Rusijos Federacijos Vyriausybės, ministerijų bei valstybinių įstaigų atstovai. Dalyvavimo Konferencijoje tikslas – tėvynainių verslo užsienyje ekonominių pozicijų vystymo ir sutvirtinimo klausimų sprendimas, bei efektyvios palaikymo programos, tėvynainiams gyvenantiems užsienyje, sukūrimas.

Įvairių Konferencijos pranešėjų buvo atkreiptas dėmesys į skirtingus klausimus kaip išspręsti bendros patirties praktinį pritaikymą smulkiam ir vidutiniam verslui, sukauptos ir išdėstytos skirtingose valstybėse aktualiausios rusų tėvynainių problemos.

Seimo narys

Sergejus Dmitrijevas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 08.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   RUSIJA

LR Seimas