Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. spalio 7 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo narių A.Sadecko, A.Griciaus, S.Buškevičiaus 2002-10-03 pasiūlymai Seimo nutarimo "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo" projektui IXP-1773(3SP).

NUSPRĘSTA (“už”- 6, “susilaikė”- 5):

1. Pasiūlymams pritarti.

 

2.SVARSTYTA:

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1734.

NUSPRĘSTA (“už”- 5, "prieš" - 1, “susilaikė”- 3):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.

 

3.SVARSTYTA:

Mažųjų įmonių įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1735.

NUSPRĘSTA (“už”- 9, “susilaikė”- 2):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.

 

4.SVARSTYTA:

Alkoholio kontrolės įstatymo 20 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-1787.

NUSPRĘSTA (“už”- 7, “susilaikė”- 2):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

 

5.SVARSTYTA:

Pašto įstatymo 11 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas IXP-1828.

NUSPRĘSTA (“už”- 9, “susilaikė”- 2):

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą ir Seimo narių komiteto posėdyje išsakytas pastabas.

2. Komiteto paskirta pranešėja: K.D.Prunskienė.

 

6.SVARSTYTA:

Aviacijos įstatymo 2, 8, 17, 21, 25, 45, 48, 52, 69, 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1874.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Žemės reformos įstatymo 2, 5, 7 ,8, 9, 10, 11, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1910 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įmonių bankroto įstatymo 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 26, 29, 32, 35, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo ketvirtuoju (1) skirsniu ir 13(1) straipsniu įstatymo projekto IXP-1911 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę.

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. spalio 18 dienos.

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5, 6, 7, 13, 17, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1912 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę.

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. spalio 18 dienos.

 

Taip pat vyko Įmonių bankroto įstatymo 5 ir 9 straipsnių papildymo įstatymo projekto IXP-1198 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 08.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas