Lietuvos Respublikos Seimas

Spalio 7 d. posėdyje

Svarstytas pastraipsniui Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.1740. Komiteto nariai susipažino su Seimo narių, Teisės departamento, Valstybinės kalbos komisijos, visuomeninių organizacijų, suinteresuotų asmenų ir institucijų pateiktomis iki šio posėdžio pastabomis ir siūlymais. Dėl svarstyto klausimo sprendimai nebuvo priimti.

Po posėdžio Komiteto nariai Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kvietimu dalyvavo Prezidento rūmuose surengtame Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų pristatyme.

Seimo nario V. Stankevičiaus prašymu svarstytas klausimas dėl Gudų muziejaus atkūrimo. Seimo narys V. Stankevičius informavo, kad Gudų muziejaus veikla buvo nutraukta 1945 metais. V. Stankevičius nuomone, muziejus galėtų pradėti veikti kaip Lietuvos nacionalinio muziejaus filialas. Nacionalinio muziejaus direktorė B. Kulnytė informavo, kad buvusio Gudų muziejaus kolekcijos dalis, susijusi su baltarusių nacionaliniu atgimimu, yra perduota Baltarusijai, todėl ji nematanti galimybių atkurti Gudų muziejų. Nacionalinis muziejus ruošiasi išleisti katalogą, kuriame bus įprasmintas buvęs Gudų draugijos muziejus. Komitetas nusprendė pritarti Gudų muziejaus atkūrimo idėjai ir paprašė Seimo nario V. Stankevičiaus informuoti Komitetą apie galimybes susigrąžinti Baltarusijai perduotą Gudų muziejaus kolekcijos dalį.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 07.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas